Nio får bidrag och stipendier

16 feb 2012
Dela artikeln

Göteborgs Tandläkare-Sällskap delade ut en rad utmärkelser vid ett högtidssammanträde i slutet av januari.

 Två personer har fått forskningsbidrag på 20 000 kronor vardera.

* Amina Basic jobbar med ett projekt med namnet “Hydrogensulphide as riskmarker for proteolytic activity in the subgingival florain periodontitis”.

* Tania Godoy forskar om det antipsykotiska läkemedlet Amisulprids salivsekretoriska effekter.

Sju personer har fått resestipendier på 11 000 kronor vardera, utom en som har fått något mindre.

* Birgitta Johansson Cahlin forskar om farmaka vid TMD och bruxism.

* Maria Westin forskar om keratinuttryck i den orala mucosan hos patienter med recidiverande aftös stomatit och effekten på slemhinnan med klorhexidinbehandling.

* Sargon Barkarmo gör ett projekt med namnet ”Nano hydroxyapatite and polymer bone-implants”.

* Emina Cirgic forskar om behandling av Angle klass II:1 bett med stor horisontell överbitning med aktivator respektive prefabricerad apparatur med avseende på patientreaktion.

* Gita Gale studerar granulomatösa sjukdomar i den orala och mag-tarmkanalens slemhinna.

* Carl-Otto Brahm forskar om hur tandläkare hanterar tandvårdsrädda patienter. Fokus ligger på utbildning och behandling.

* Christina Fahlvik Planefeldt har fått 10 130 kronor för biståndsarbete i Khayelitsha, en kåkstad utanför Kapstaden i Sydafrika.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch