Han är dentalbranschens man på mässan
Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, ska se till att allt flyter på så friktionsfritt som möjligt för de utställande företagen på Swedental. Foto: Johannes Berner

Han är dentalbranschens man på mässan

Riksstämman 2014 6 nov 2014
Dela artikeln
Nu väntar Swedental, årets viktigaste dagar för dentalbolagen. Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, är en viktig kugge i maskineriet bakom mässan. Här hyllar han samarbetet med Tandläkare-Sällskapet och kritiserar den offentliga upphandlingen.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch