Han ska hjälpa KI genom krisen
– Det finns en viss dysterhet på KI efter Macchiarinikrisen som vi måste ta oss ur. Min roll är att hitta lösningar och gå framåt, säger Anders Gustafsson. Foto: Jessica Segerberg

Han ska hjälpa KI genom krisen

Porträttet 4 jan 2017
Dela artikeln
För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen. Anders Gustafsson, som förutom dekan är professor i parodontologi, tycker att det nya uppdraget är spännande.

– Det finns en viss dysterhet på KI efter Macchiarinikrisen som vi måste ta oss ur. Min roll är att hitta lösningar och gå framåt, säger Anders Gustafsson, dekan för forskning.

Anders Gustafsson var dekan för forskarutbildning vid Karolinska institutet (KI) när dokumentärserien Experimenten visades i tv i början av året och ”Macchiariniskandalen” uppdagades.

– Macchiarini friades från forskningsfusk av dåvarande rektor, men forskningsfusk kan handla om komplicerade frågor som inte alltid är svartvita, säger Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson Ålder: 60 år. Familj: Fru, två vuxna barn. Fritid: Lantstället i Arboga. På nattduksbordet: Paula Hawkins thriller The girl on the train. Senaste tandläkarbesöket: Tappade en krona för några månader sedan. Foto: Jessica Segerberg

Anders Gustafsson
Ålder: 60 år.
Familj: Fru, två vuxna barn.
Fritid: Lantstället i Arboga.
På nattduksbordet: Paula Hawkins thriller The girl on the train.
Senaste tandläkarbesöket:
Tappade en krona för några månader sedan.
Foto: Jessica Segerberg

I samband med det valde dåvarande dekan för forskning att lämna sitt uppdrag, och plötsligt var Anders Gustafsson dekan för både forskarutbildning och forskning under några månader.

När det var dags att tillsätta en ny dekan för forskning ”på riktigt” i våras var Anders Gustafsson en av fyra nominerade.

– Jag har varit dekan för forskarutbildning länge och är etablerad. Folk vet vem jag är.

Han vann omröstningen, och samtidigt som han tillträdde posten den 1 juli slutade han som dekan för forskarutbildning.

Att byta dekanjobb var inget som var planerat.

– Det är inget naturligt karriärsteg alls, utan väldigt onaturligt. Jobbytet beror helt på turerna kring Macchiarini, säger Anders Gustafsson.

Med det sagt, är han nöjd med att ha blivit dekan för forskning, ett uppdrag som pågår till slutet av 2018.

– Det är inte så tokigt. Det är spännande och ansvarsfullt, tycker han.

Ångrar sig ibland

Trots det finns det dagar då han ångrar att han tog jobbet. Dagar då det ena och det andra händer och problemen staplas på varandra.

Enligt KI:s egen åtgärdsplan, som presenterades i oktober i år, är Macchiariniskandalen KI:s ”värsta kris någonsin”.

”Efter Macchiariniskandalen och de efterföljande utredningarna är det ställt utom tvivel att KI genom sin hantering av rekryteringen samt verksamheten runt Paolo Macchiarini har bidragit till en medicinsk skandal med stora skadeverkningar …”, står det i åtgärdsplanen.

– Macchiarini har solkat ned KI:s rykte och vi var inte beredda. Skandalen har präglat vår tillvaro enormt, och präglar den fortfarande. Vi går igenom en kris, men vi lär oss mycket, säger
Anders Gustafsson och citerar Winston Churchill: ”Never let a good crisis go to waste.”

Han tror att krisen leder till bättre ordning och reda på KI, och till bättre regelefterlevnad.

– Nu måste vi ta tag i felaktigheterna som Sten Heckscher påpekar. På mitt område gäller det framför allt att säkerställa en fullgod forskningsdokumentation. Det har funnits brister, medger han.

– Det måste vara ordning kring etikgodkännanden och godkännande av djurförsök, bland annat, säger han.

Nya rutiner

Anders Gustafsson ska presentera nya rutiner för forskningsdokumentation senast 1 april 2017, enligt åtgärdsplanen.

Ett annat uppdrag i åtgärdsplanen som ligger på hans bord är att ta fram rutiner som säkrar att alla som forskar har tillräckliga kunskaper och färdigheter. De nya rutinerna ska finnas på plats från och med juli 2017.

Annars är Anders Gustafssons grundläggande uppdrag som dekan för forskning att ansvara för att det statliga forskningsanslaget används på ett så bra sätt som möjligt.

KI:s forskning har anslag på sammanlagt runt 5,5 miljarder kronor. Större delen av pengarna är externa medel. Det statliga forskningsanslaget är 1,1 miljarder. Det är den delen som Anders, tillsammans med styrelsen för forskning, ansvarar för.

Vill anställa unga

En förändring som han vill göra är att satsa pengar på att anställa unga lovande forskare på forskarassistentnivå istället för att göra strategiska topprekryteringar. KI får många fler forskarassistenter för samma pengar. Han vill också flytta fokus från mängden vetenskapliga publikationer till kvaliteten på publikationerna.

– Det vi vill ha är publikationer som får stor genomslagskraft. Vi ska bedriva forskning som leder till nya behandlingsmetoder, läkemedel, regler och rutiner. Sådan forskning som leder till att läroböckerna skrivs om.

Odontologisk forskning utgör bara cirka en procent av all KI:s forskning. Därför är det ingen stor del av Anders Gustafssons jobb som dekan för forskning.

Många ser det som en fördel att han kommer från ett litet område, tror han.

– Det hade varit annorlunda om jag hade till exempel varit cancerforskare.

Anders Gustafsson förespråkar ett större samarbete mellan odontologisk forskning och den övriga medicinska forskningen.

– Odontologin har varit lite isolerad, men det går åt rätt håll, tycker han.

I rätt riktning

Han ser ett intresse från medicinskt håll att involvera odontologisk forskning.

Framtidens laboratorium, som byggs på KI i Huddinge och invigs 2018, är ett steg i rätt riktning, tycker han.

Det ska användas av flera institutioner och gynna samverkan mellan forskare inom odontologi och områden som infektionsmedicin, translationell immunologi, gastroenterologi, cancer och metabolism.

Uppdraget som dekan för forskning sträcker sig till slutet av 2018. Efter det tänker Anders Gustafsson återgå till jobbet som professor i parodontologi vid institutionen för odontologi.

– Formellt är jag dekan till 80 procent. Jag har två doktorander, men det blir väldigt lite forskning och undervisning just nu.

Att själv forska tycker han är trevligt och spännande, och han saknar det ibland.

– Men jag saknar ännu mer att undervisa, säger han.

Varit KI trogen

Anders Gustafsson var prodekan för forskarutbildning innan han blev dekan. Dessförinnan var han professor och chef för KI:s enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning i några år.

Han har alltid varit KI trogen och gick ut tandläkarutbildningen 1983, forskarutbildningen 1995 och specialistutbildningen i parodontologi 1996.

Under sin karriär har Anders Gustafsson bara jobbat heltid som kliniskt verksam tandläkare i sex år. Han slutade helt med patienter runt 2002.

Saknar du det kliniska arbetet?
– Nej, inte ett enda dugg.
Janet Suslick

Macchiariniaffären

Hösten 2010
Paolo Macchiarini, italiensk läkare och forskare anställs som gästprofessor i regenerativ medicin och kirurgi vid KI.

Juni 2011
Paolo Macchiarini genomför världens första transplantation med konstgjord luftstrupe på en patient på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Två liknande operationer görs i Solna senare.

Juni, augusti och september 2014
Fyra läkare med anknytning till KI anmäler Macchiarini till KI:s rektor Anders Hamsten. De misstänker honom för oredlighet i forskning (forskningsfusk).

Maj 2015
KI:s externa utredare, professor emeritus Bengt Gerdin, kommer fram till att Macchiarini är skyldig till oredlighet i forskning.

Augusti 2015
KI friar Macchiarini från anklagelserna om oredlighet i forskning.

Januari 2016
Dokumentärserien Experimenten, en granskning av KI och Paolo Macchiarini, visas på tv.

Februari 2016
KI konstaterar att det finns felaktiga uppgifter i CV:et som låg till grund för Paolo Macchiarinis anställning på KI.

Anders Hamsten, Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning och rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke slutar på KI. Karin Dahlman-Wright blir tillförordnad rektor och Anders Gustafsson blir tillförordnad dekan för forskarutbildning. Jan Carlstedt-Duke ersätts inte.

Sten Heckscher, tidigare rikspolischef, börjar en extern granskning av KI:s roll i Macchiariniaffären.

Mars 2016
Personalansvarsnämnden på KI avskedar Paolo Macchiarini.

Augusti 2016
Lars Leijonborg, ordförande i KI:s styrelse, meddelar att han avgår i november.

Sten Heckscher presenterar sin utredning.

September 2016
Forskningsminister Helene Hellemark Knutsson meddelar att delar av styrelsen för KI ska bytas ut.

Oktober 2016
KI presenterar en åtgärdsplan med anledning av Sten Heckschers granskning.

November 2016
Bosse Lindquist vinner Stora journalistpriset för årets avslöjande för sin granskning av KI och Paolo Macchiarini i dokumentärserien Experimenten.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch