Med känsla för hantverket
Åsa och Johan Sjöholm delar både yrkesliv och privatliv. En utmärkt kombination förutsatt att båda parter lyssnar på varandra och är beredda att både ge och ta. Foto: Anna Rut Fredholm

Med känsla för hantverket

Porträtt 8 feb 2017
Dela artikeln
Vid senaste riksstämman fick Åsa Sjöholm Sverkerpriset. Efter många år i yrket är hon fortfarande lika entusiastisk inför sitt jobb. Precis som Sverker Toreskog månar hon om samarbetet mellan tandläkare och tandtekniker.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch