Annons

Annons

Gränslös tandvård

Allt var egentligen klart för nedläggning av kliniken. Då kom tandläkaren från Stockholm och avveckling förvandlades till utveckling i Gäddede i de norra Jämtlandsfjällen.

Det är en fantastisk resa jag fått vara med om. Att det finns så mycket utvecklingskraft i glest befolkade trakter som dessa kunde jag aldrig tro, säger Stig Östling, tandläkare vid folktandvården i Gäddede sedan våren 2009.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka tjänstgör han även två dagar i veckan i Nordli på den norska sidan av gränsen, ett sätt att säkra patientunderlaget för att ha en tandläkartjänst i gränstrakterna mellan norra Jämtland och Nordtröndelag.
– När jag kom hit första gången fanns ett beslut att avveckla kliniken och det hade saknats en fast tandläkare i Gäddede i sju år. Så det har verkligen varit en vändning att få till Norgesamarbetet och även göra en större upprustning av kliniken.
[slideshow]
Världens ände – eller åtminstone Sveriges. Det var i de banorna som Stig Östling tänkte när han började fundera på det vikariat som var utannonserat i Gäddede.
Det kan knappast ses som fördomar. Få tätorter är mer avlägsna i Sverige än Gäddede. 14 mil på slingrande bilvägar till kommunens centralort Strömsund, 24 till Östersund.
– Fördomar hade jag nog ändå. Det där med att det som stockholmare skulle vara svårt att komma in i samhället och att de som bor här mest såg tandvård som någonting nödvändigt ont. Men där hade jag verkligen fel. Den uppskattning jag fått i jobbet här har jag inte mött tidigare, säger Stig Östling.

Funderade på utlandet

Varför blev det Gäddede?
– Det var mest en slump. Jag hade ju jobbat i Stockholm i nästan alla år men kände att jag var i behov av en nytändning i yrket. Främst tittade jag på olika alternativ utomlands, men så passade vikariatet här i tre månader väl in i min kalender så jag tänkte att jag skulle testa i alla fall.

Vindpinad huvudgata

Vi tar en promenad längs Storgatan i Gäddede.  Inte är det en vinterdag som denna som lockar folk till norra Jämtland. Det är gråmulet och fjällvindarna från den stora sjön i samhällets norra ände kan få vem som helst att söka lä.
Annorlunda var det en majdag 2009.
– Fast första tiden var det mest jobb. Behovet av tandvård var väldigt stort bland såväl unga som gamla. Så blir det ju när man i många år haft provisoriska lösningar med tandläkare som varit här några dagar i månaden och att det är så långt som 14 mil till närmaste klinik.
Vikariatet förlängdes först med tre månader och sedan ytterligare sex. Sedan vågade Stig Östling ta steget fullt ut och acceptera en fast tjänst.
– I början styrdes jag mycket av att jobbet inte kändes färdigt. Det var fler som stod i kö och behövde få sin vård. Men det växte också fram en slags förälskelse i att bo och arbeta här som jag inte riktigt vågade tro på. När den känslan inte ville försvinna vågade jag ta beslutet att bli kvar här.
Samtidigt undersökte hans tandsköterska Bente Kvemo möjligheterna till en långsiktig lösning. Även i den norska grannkommunen Lierne fanns svårigheter att rekrytera tandläkare. Tillsammans kunde de båda gränssamhällena Gäddede och Nordli få ihop ett tillräckligt patientunderlag på runt 2 000 invånare.
– Här finns egentligen alla förutsättningar för ett samarbete över gränsen. Det är bara drygt tre mil mellan orterna och bra väg som är framkomlig även under vintern. Det finns inga kulturella skillnader att tala om, även språkligt är skillnaderna små.
– När vi väl presenterade idén för tandvårdsledningen i Östersund gick allt förhållandevis snabbt. Jag är imponerad över hur obyråkratiskt man löst allting. I princip är jag tjänstledig från mitt jobb på folktandvården två dagar i veckan då jag finns på plats i Norge.

Inspirerande med två länder

Stig Östling tycker inte att det blir en massa merjobb av att arbeta i båda länderna.
– Nej, ingenting som jag upplevt som negativt. Det är klart att jag behöver hålla mig uppdaterad på hur det fungerar i båda länderna och det krävs några extra utbildningsdagar per år för att klara det. Men samtidigt känns det inspirerande att arbeta i båda länderna.
Det finns skillnader i både kompetens och utrustning som styr Stig Östlings arbete på de båda klinikerna.
– Här i Gäddede har vi sedan något år tillbaka operationsutrustning för kirurgi och Bente Kvemo som jag arbetar med är på en kliniskt högre nivå. Så när det gäller operationer och mer komplicerad protetik får de norska patienterna åka hit till Gäddede. Det händer också att jag tar med mig Bente till Nordli när så krävs.
Gäddedekliniken har börjat med implantatbehandling, både kirurgiskt och protetiskt. Folktandvården motiverar satsningen med att den behövs för att klara vårdbehovet i en del av länet som har så långa avstånd till övrig tandvård.
– Jämför man med några år tillbaka i tiden har det blivit en enorm förbättring av tandvården i Gäddede och att få vara en del av det, och känna patienternas uppskattning, är väldigt roligt.
Hur är en bra tandläkare på en klinik som Gäddede?
– Trygg och nyfiken – det kan nog vara en bra sammanfattning. Jag tror att det krävs en ganska lång erfarenhet i yrket och att man känner sig trygg med att långa perioder arbeta utan kolleger att diskutera med.
– Samtidigt kan man inte sluta sig i ett skal här i den nordligaste delen av Jämtland. Jag har varit mån om att bilda nätverk med andra tandläkare i länet och även auskulterat vid specialisttandvården i Östersund.

Kliniker samverkar

Även lokalt i norra Jämtland förekommer ett kollegialt utbyte.
– Vi är tre folktandvårdskliniker i Strömsunds kommun som samverkar. För min del innebär det att jag finns i Strömsund några gånger per termin och hjälper till med parodontologi och i gengäld har jag en kollega med särskilt intresse för tandreglering som kommer till mig i Gäddede för att diskutera fall.
– Just den här mixen av att jag både kan nischa mig och att det samtidigt verkligen handlar om allmäntandvård där man får använda alla kunskaper är någonting som jag trivs väldigt bra med.

Prisat svenskt-finländskt samarbete fyller tio år

I höst väntar tioårsjubileum för Folktandvården Norrbottens unika gränstandvård i Karesuando. Nu har arbetet med att förlänga avtalet inletts.
– Självklart vill vi fortsätta med en vårdlösning som fungerar så bra säger Klas Tunbrå, tandvårdschef i Norrbotten.
Det startade som ett EU-projekt, där kliniken i Karesuando även började ta emot patienter från den finländska sidan av gränsen. 2005 gjordes även en digitalisering och därefter övergick verksamheten från projektform med EU-stöd till att bli permanent.
För några år sedan prisades satsningen i Bryssel som ett av EU:s bästa gränsöverskridande hälsosamarbeten.
– Det kunde jag aldrig tro när jag kom med den här idén för drygt tio år sedan. Jag drevs då av att behålla mitt jobb och att hitta en hållbar lösning för tandvården för befolkningen här, säger Anna Marakatt, enhetschef och tandsköterska i Karesuando.
På kliniken arbetar även en tandhygienist och två veckor varje månad kommer tandläkare från Kiruna, 18 mil bort.
– Vi har inte haft några tandläkarvakanser under de här åren. Det kan nog hänga ihop med att arbetsmiljön är bra och att jobbet här är ett lämpligt komplement till annan tandvård, säger Anna Marakatt.

Trespråkig klinik

Vilka speciella krav ställs på arbete i Karesuando?
– Vi hanterar både svenska och finländska datasystem, vilket innebär en del merarbete. Sedan är vi en trespråkig klinik med patienter som pratar svenska, finska eller samiska. Men där kan jag rycka in som tolk om det behövs.
Tidigare talades det om fler gränstandvårdslösningar efter den långa gränsen ner till Haparanda-Torneå. Men enligt Klas Tunbrå är behovet inte längre lika stort:
– Det var bland annat när vi hade tandläkarvakanser i Pajala för några år sedan som vi funderade i de banorna, men nu har vi lyckats med rekryteringen där och det känns inte aktuellt att söka någon gränslösning.

Upptäck mer