Annons

Annons

Landets första certifierade allmäntandläkare

Helén Björmark blir landets första certifierade allmäntandläkare om två år. Hon går en treårig utbildning i Örebro.

Certifieringsutbildningen i allmäntandvård är upplagd som en specialistutbildning och ska ge Helén Björmark en systematisk fördjupning i diagnostik, tandhälsoarbete och sjukdomsbehandling på barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar.
När hon är klar med utbildningen blir hon övertandläkare inom folktandvården i Örebro. Det verifierar att hon har skaffat sig gedigna kunskaper över hela det odontologiska fältet.
Helén trivs med variationen och bredden inom allmäntandvården. Förra året hade hon en assistenttjänst på protetikkliniken i Örebro en dag i veckan och funderade på att specialisera sig inom protetik.
[slideshow]
– Men jag vill inte smalna av yrket. CT-utbildningen i allmäntandvård är ett bra sätt att fördjupa mig i helheten, säger hon.
Utbildningsplanen tar upp diagnostik, utredning, prognosbedömning och behandling av patienter med allt från exempelvis traumaskador och slemhinneförändringar till funktionsstörningar som kommer med hög ålder.

Jobbar mest kliniskt

I utbildningen ingår också undervisning av tandvårdspersonal och att planera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.
Helén Björmark arbetar kliniskt 32 timmar i veckan. Övrig arbetstid går åt till föreläsningar, seminarier och självstudier, bland annat.
För det mesta arbetar hon på sin »vanliga« klinik, Sofia i Örebro. Sedan i höstas har hon jobbat en dag i veckan i Lindesberg, där det finns många äldre patienter. I Lindesberg jobbar Roger Vård, en av Heléns två handledare. Cirka fyra timmar i veckan går åt till terapiplanering och fallbeskrivningar under handledning.
Till hösten byter Helén »extraklinik« och kommer att arbeta två dagar i veckan på Wivallius, en klinik i ett mångkulturellt område med många barn och ungdomar. Där arbetar Maria Holmgren, Heléns andra handledare. Både Roger och Maria är övertandläkare inom folktandvården i Örebro län och fick certifieringskompetens 2012.

Träffar handledarna

En gång i månaden träffas Helén och handledarna på Centrum för specialisttandvård i centrala Örebro för att diskutera patientfall.
En solig dag i maj får Tandläkartidningen vara med. Helén försöker stänga ute ljuset så gott det går för att visa kliniska bilder.
Hon berättar om en tandvårdsrädd patient i pensionsåldern som har ett omfattande vårdbehov efter att ha hållit sig ifrån tandvården en tid. Helén har behandlat henne för parodontit. Patienten var missnöjd med estetiken och bettfunktionen och har bland annat därför fått en bro i underkäken. Helén tror att prognosen är god. Hon har tänkt på att det ska vara lätt för patienten att göra rent omkring konstruktionen. Patienten går numera dessutom regelbundet på stödbehandling.
Kaffedoften hänger i luften i fikarummet när det är dags att ta en paus. Det märks att »alla känner alla« inom folktandvården i Örebro. Kolleger kommer fram till Helén, Roger och Maria, som ju inte är på specialistkliniken till vardags, och hälsar glatt.
Det blir tillfälle för både jobbsnack och skvaller.
Samarbete är viktigt. Att känna kollegerna på specialistkliniken och veta hur de arbetar är värdefullt, då man som allmäntandläkare ska remittera patienter till specialistkliniken.
– Det gör det lättare att förmedla till patienten hur specialisten kommer att arbeta, säger Maria Holmgren.

Erfarna tandläkare en tillgång

Helén har jobbat som tandläkare i Örebro län i sju år. Hon kom dit direkt efter grundutbildningen i Stockholm tillsammans med ett gäng kurskamrater, eftersom Örebro hade ett stort behov av tandläkare.
Helén har sambo och hus och trivs i Örebro. Hon ser det som en fördel att staden ligger mittemellan hemorten Arvika i Värmland och Stockholm, där hon gick på grundutbildningen. Men alla tandläkare är inte lika entusiastiska.
Av ett tiotal kurskamrater som började i Örebro som nyutbildade, finns bara tre kvar i länet i dag. De som går vidare ersätts efter hand främst av nyutbildade.
I Örebro erbjuds nya tandläkare ett traineeprogram. Helén har varit handledare åt en traineetandläkare, och CT-utbildningen kan leda till fler utvecklande uppdrag.
– Folktandvården ser en tandläkare som har mycket kött på benen som en tillgång, säger Roger Vård.
Som exempel berättar han att Helén och Maria nu ingår i folktandvårdens vårdråd. Rådet ansvarar för den odontologiska styrningen genom arbete med odontologiska riktlinjer och evidensbaserad vård. En annan viktig uppgift för rådet är att se till att nya riktlinjer och rutiner tillämpas i den kliniska vardagen.
CT-utbildningen planeras och genomförs i samarbete med specialistutbildningarna i Örebro. Förutom kliniskt arbete, går Helén på en del föreläsningar och deltar i passande seminarier tillsammans med blivande specialister. Bland annat har hon gått en lustgaskurs och en kurs i motiverande samtal med pedodontiavdelningen.

Kurser med ST-tandläkarna

Samtidigt studerar hon vetenskaplig metodik i odontologi vid Örebro universitet (sammanlagt 30 högskolepoäng under två terminer). Denna termin har hon lärt sig om forskningsprocessen, forskningsetik, statistik, informationshantering och datainsamling.
Hon har också planerat ett forskningsprojekt som hon kommer att utföra nästa termin. Projektet handlar om hur Örebro läns riktlinjer för behandling av parodontal sjukdom tillämpas ute i tandvården. Folktandvårdens riktlinjer bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård. Har de evidensbaserade rönen nått ut till klinikerna?
Varken Helén Björmark eller handledarna Roger Vård och Maria Holmgren känner till någon annan CT-utbildning i allmäntandvård i landet, men en liknande utbildning är under planering i Jönköping, berättar de.
– Efterutbildning finns förstås för allmäntandläkare, men inte så omfattande programmerade och individuellt anpassade utbildningar som avslutas med examen. Det är positivt om fler landsting börjar med liknande utbildningar. Då kan man ha ett utbyte, säger Maria Holmgren.

Ny tandläkare våren 2014

Oavsett om andra tar efter eller inte, planerar Örebro att fortsätta med CT-utbildningen i allmäntandvård. En ny tandläkare antas vårterminen 2014, enligt planerna. Målet är att sedan anta en ny CT-tandläkare var tredje termin.

Upptäck mer