Annons

Annons

Student 2022-10-20

Mentorn visar vägen

Gaurav Baranwal förbereder sig inför kommande kunskapsprov på KI genom ett pass på simuleringskliniken i Umeå med stöttning av mentorn Marcel Mukdad.

Foto: Johan Gunséus

Marcel Mukdad mötte svårigheter när han ville komplettera sin syriska utbildning för att få svensk tandläkarlegitimation. Som mentor i Umeå stöttar han nu kollegor som befinner sig i samma situation.

Jag vill inte att någon ska hamna i min sits och känna sig utlämnad med svårigheter att komma framåt i processen mot legitimation. Därför hjälper jag gärna till”, säger Marcel Mukdad när vi träffas på Tandläkarhögskolans simuleringsklinik.

Ännu ett timslångt praktikpass genomförs för deltagarna inom den mentorgrupp som varit igång sedan 2020. Marcel Mukdad bidrar med tips och kunskap för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES. Ett givande och inspirerande uppdrag.

– Ibland behövs det bara en liten push för att man ska komma vidare i processen. Det känns bra att kunna ge stöd i det arbetet, säger Marcel.

Han ser det också som en viktig insats för kompetens­försörjningen i norra Sverige.

– Det är olyckligt att så många tandläkare som först kommer till något av de nordliga länen inte ser möjligheter till jobb här. Antingen flyttar man söderut eller så väljer man att jobba som tandsköterska, som enklare ingång till vården.

Marcel Mukdad

Tandläkare jämte sjuksköterska och läkare är de yrkes­kategorier i Västerbotten som har uppbackning från regionens HR-funktion för mentorgrupper.

– Min tanke från början var att jobba ideellt med detta, men nu har vi fått möjlighet att använda regionens lokaler. Så just det här passet på simuleringskliniken, en gång i veckan, har jag på min arbetstid, säger Marcel, som beviljades legitimation 2019 och är allmäntandläkare på käkkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus.

Förutom stöd på simuleringskliniken håller Marcel Mukdad, tillsammans med två kollegor, kontakt med deltagarna i gruppen digitalt via en mobilapp för frågor och stöd. Återkommande kvällsträffar kompletterar modellen.

– Det man slås av är mångfalden i gruppen – med tandläkare som har sin bakgrund i Brasilien, Indien, Bangladesh, Libanon och Pakistan. Alla med olika bakgrund i yrket och examen inom ett spann på 15 år. Så det kräver en öppenhet för att möta olika behov och frågor, säger Marcel.

Följdfrågan är därmed nästan självbesvarad – vad ser han som bäst, KUT-spåret eller Socialstyrelsens ”femstegsspår med kunskapsprov?

– Det är två olika saker egentligen – om det är bäst för patienten eller tandläkaren. Min tanke är att det bästa valet är det där man kan få så mycket hjälp som möjligt utifrån de styrkor man har och de saker som man behöver jobba extra med.

“Det fanns väldigt lite hjälp att få och det kändes frust­rerande.“

Marcel Mukdad kom till Sverige från Syrien som masterstudent i folkhälsa 2015, och prövade sig fram längs båda ”spåren” under de fyra åren fram till legitimation.

– Umeå lockade mig genom närvaron av en tand­läkar­högskola, i händelse av att jag skulle bli kvar här och söka en karriär som tandläkare. Men tanken att det skulle vara enkelt att komplettera min utbildning fick jag släppa ganska snabbt. Det fanns väldigt lite hjälp att få och det kändes frustrerande.

Efter att ha misslyckats på kunskapsproven blev det i stället KUT-programmet vid KI.

– Det är ju svårt att komma in där, i mitt fall var vi 130 som skrev urvalsprovet och 15 antogs. Men det fungerade bra för mig att läsa KUT, säger Marcel.

Flytt tillbaka norrut

Han tillägger att flytten tillbaka norrut efter studierna tillhör ovanligheterna.

– Jag känner bara en utländsk tandläkare som läste KUT i Göteborg som sökt sig norrut sedan. Det går igen för intresset bland studenter också. När Folktandvården Västerbotten deltog i en mässa på KI var det bara jag och en tiondeterminare som anmälde intresse.

– Så det är viktigt att regionerna i norr tar tillvara de utländska tandläkare som kommer hit och arbetar aktivt för att de kan stanna.

Två av mentorgruppens adepter har klarat kunskapsproven och gör sin praktiska tjänstgöring som del av slutfasen inför legitimation.

Monica Gudla

Monica Gudla, utbildad i Indien, gör sin sexmånadersplacering på folktandvårdens klinik på tredje våningen i universitetssjukhusets huvudbyggnad.

– Stödet från Marcel har varit jätteviktigt som förberedelse för proven, men också för att förstå svensk tandvård med regelverk och arbetssätt. För min del har det hjälpt med arbete som tandsköterska också för att natur­ligt bygga på tandvårdssvenskan, säger Monica ­Gudla.

Ser du en risk för att utländska tandläkare inte tar steget vidare till svensk legitimation?

– Det kan absolut hända. Antingen då att man blir kvar som tandsköterska eller läser till tandhygienist. Det är tufft i många delar med processen – att klara språket, kunskapskraven och inte minst ekonomin när man pluggar.

“Det behövs fler alternativ för utländska tandläkare i norr.“

Två vägar till legitimation
  • Socialstyrelsens process för legitimation i fem steg för utländska tandläkare, med utbildning utanför EU och EES, tar i regel 2–4 år, enligt myndigheten. Processen består av granskning av utbildning, teoretiskt och praktiskt kunskaps­prov, kurs i svenska författningar, praktisk tjänstgöring och formalia kring att beviljas legitimation.
  • Alternativet är studier via Komplettande utbildning för utländska tandläkare (KUT) som ges vid Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Malmö högskola.

Gaurav Baranwal är en av de ”adepter” som är plats för dagens pass. Han är också utbildad i Indien och kom till Uppsala universitet som masterstudent.

– Nu har min fru fått jobb i Umeå och jag har klarat den teoretiska delen av kunskapsprovet. Att få möjligheten att utvecklas via mentorgruppen känns riktigt bra. Det blir väldigt likt det praktiska prov som jag ska göra med stress, arbetsmoment och utrustning, säger han.

Marcel Mukdad tror att fler mentorgrupper utanför storstäderna kan hjälpa utländska tandläkare mot legitimation. Han hoppas också att ett KUT-program kan etableras vid Umeå universitet.

– Jag vet att frågan var aktuell för några år sedan men sedan verkar det ha tystnat. Förhoppningsvis kan någon politiker trycka på. Det behövs fler alternativ för utländska tandläkare i norr och inte som nu att vara hänvisad till utbildning eller kunskapsprov i Stockholm, säger Marcel Mukdad.

Upptäck mer