Annons

Annons

Så löstes vårdsamarbetet när gränserna stängdes

Med kreativitet, samarbetsvilja, pendlande personal och förstående patienter har det odontologiska sam­arbetet i gränstrakten mellan Sverige och Norge fungerat under pandemin, trots periodvis nedstängda gränser.

Stängda gränser under pandemin har gett störningar i patientflöden och tvingat fram nya lösningar. I Värmland har specialister fått söka sig närmare patienterna, och vid en eventuell ny gränsstängning kan konsekvenserna bli mindre.
Ortodontisten Ulf Adolfsson, som pendlar över gränsen till arbete i Norge, tror sig ha en lösning om gränsen skulle stänga igen.

Ulf Adolfsson

Ulf Adolfsson


– Det besked gränspolisen gett oss nu är att man inte nekar någon att komma in i Norge om man har en specifik adress att komma till som exempelvis vår klinikadress. Det är upp till oss att ta emot patienterna och då fungerar kliniken som en tillfällig karantän, med krav sedan att patienterna inte får åka tillbaka till Norge på tio dagar.
Situationen uppstod under sensommaren när tandregleringspatienter från Värmland dök upp vid de båda norska kliniker som har avtal med Folktandvården Värmland.
– Gränsen öppnades i slutet av juli och då kallade vi in så mycket patienter som vi klarade, och sedan kom en ny stängning några veckor senare som gjorde att vi fick skicka en massa återbud.

Coronastängda gränser

Några patienter kom ändå efter att inte ha fått återbud med posten, säger Ulf Adolfsson, som är hoppfull om att det svensknorska vårdsamarbete ska fungera framöver.
Vårens och sommarens corona­stängda gränser riskerade annars att lamslå samarbets­modellen. Folktandvården Värmland nekades också dispens för en ansökan om ett särskilt inresetillstånd för patienter som behövde ta sig över gränsen.
Men genom en omgruppering – där Ulf Adolfsson med kolleger tagit emot patienter i Karlstad i stället – har man lyckats hålla igång verksamheten.

Nekad dispens för inresa

Lösningen blev nödvändig sedan Region Värmland nekats dispens för värmländska patienters inresa till norska kliniker.

Marie Branzén

Marie Branzén


– Vi har olika bondingsystem så ortodontisterna har tagit med sig material och även skyddsutrustning från Norge och det har fungerat utan problem, säger Marie Branzén, klinikchef för tandregleringen i Värmland.
Under en septemberhelg gjordes även en kraftsamling i Karlstad, med flera ortodontister som arbetade intensivt under två dagar.
Sedan gränsen öppnat igen har vårdutbytet återgått till mer normala former.
– Vi har inte kunnat på­börja nya behandlingar i vanlig utsträckning och det har krävts hårdare prioriteringar utifrån vårdbehov. Som helhet tycker jag att vi klarat verksamheten på ett väldigt bra sätt med tanke på de problem som vi ställdes inför, summerar Marie Branzén.

”Sam­arbets­viljan har varit väldigt stor och patienterna mycket förstående.”

– Genom att vara kreativ, vilket jag tycker att vi varit, så kommer man långt. Att tänka i andra banor, lite utanför boxen som det brukar heta. Lägg till att sam­arbets­viljan varit väldigt stor och patienterna mycket förstående så ger det resultat.
Även Ulf Adolfsson tycker att det fungerat väl efter förutsättningarna och den osäkerhet som funnits kring stängning och öppning av gränsen.
– Det var främst de första 6–7 veckorna, då det var helt nedstängt i Norge, som patienter fick stå på vänt. Men nu när vi sett alla patienter så kan vi summera att ingen farit illa.
– Egentligen är det ingen som klagat, utan förutsättningarna är ju väl kända och alla får också perspektiv på det hela under en pandemi. Då känns inte en fördröjning av tandregleringen med 2–4 månader som någon katastrof, jämfört med exempelvis uppskjutna canceroperationer, säger Ulf Adolfsson.
Hur har det fungerat att arbetspendla över gränsen?
– För min del har det inte varit några problem med gränspassager. Jag har ett bevis på att jag arbetspendlar och bara visar passet vid gränsen. Jag måste också cornonatesta mig minst var sjunde dag och det gör jag på ett smidigt sätt ­varje onsdag vid det test­center som man byggt upp vid tullen i Svinesund.

Sommarboende norrmän

I Strömstad har gränssituationen inneburit en viss omställning för privattandläkarna Gunnar Bystedt, Petra Radenz och Anette Gallstad (Strömstadstandläkarna).
– Vi har relativt få patienter som reser från Norge för att få tandvård, men däremot ganska många norrmän som är sommarboende i trakten och de har inte kunnat gå hos oss med en gräns som varit mestadels stängd sedan i våras. Så där märks ett bortfall och även för de akuta, norska patienter som brukar söka sig hit under sommaren, säger Gunnar Bystedt.
Han är mer orolig för de långsiktiga konsekvenserna:
– En massa jobb har gått förlorade kring Strömstad när vi inte haft norska besökare till handeln och restauranger, exempel­vis. Över tid kan det bli jobbigt. Inte så att vi känt av det än men att många Strömstadsbor har det tufft ekonomiskt kan göra att man skjuter på behandlingar.

”Man är van vid en öppen gräns och har nu fått passera finländsk militär med skarpladdade vapen.”

Längre norrut – vid svensk-­finländska gränsen – har det funnits en oro över att ”gränsgångare” med bostad i Finland och arbetsplats i Sverige skulle påverkas.

Jonas Thörnqvist

Jonas Thörnqvist


Men Jonas Thörnqvist, chef för Folktandvården Norrbotten, konstaterar att arbetspendlingen över gränsen fungerat under pandemin.
– Jag vet att det jobbats ända uppe på regeringsnivå för att säker­ställa att det inte skulle bli problem, och det har det inte heller blivit. Annars fanns risk för att våra kliniker nära gränsen, från Hapa­randa upp till Pajala, skulle drabbas.
– Samtidigt har det varit en kulturkrock som en del medarbetare upplevt som obehaglig. Man är van vid en öppen gräns och har nu fått passera finländsk militär med skarpladdade vapen, säger Jonas Thörnqvist.

Upptäck mer