Annons

Annons

Tandvård i trailer är tidens melodi

Tandvårdstrailern är framtiden, i alla fall i södra Norrland. I både Västernorrland och Gävleborg har folktandvården valt en trailerlösning för mobil tandvård, fast med lite olika inriktningar.

I båda fallen handlar det om lösningar för att kunna erbjuda tandvård på orter där patienterna efter kliniknedläggning fått längre till tandvården.
Men Gävleborg har valt att foku­sera mot äldreboenden, och i Västernorrland riktar sig satsningen till skolbarn.

Behandlar barn och ungdomar

Folktandvården Västernorrland minskade antalet glesbygdskliniker för omkring tio år sedan, och mellan 2013 och 2019 rulla­de en tandvårdsbuss till skolor på berörda orter.
Den bussen är nu undanställd permanent, sedan en besiktning fastställt att den har 800 kilos övervikt. Investeringsbeslut har fattats för en ny, mobil lösning. Upphandling inleds under hösten och Folktandvården Väster­norrland hoppas att den kan vara i drift under nästa år.

Annri Thimstrand

Annri Thimstrand


– Planeringen bygger på samma uppdrag som tidigare – skolbarn som patientgrupp – och att närliggande klinik bemannar enheten när den är uppställd på en skola, säger Annri Thimstrand, tandvårdsdirektör i Väster­norrland.
Kravställningen i upphandlingen bygger på leverans av en trailer med två behandlingsrum.
Folktandvården Västernorrlands ”omvärldsspaning” har noterat att en sådan lösning blir allt vanligare och ser fördelar med ett bättre patientflöde.
– Med två behandlingsrum på trailern blir det ett flexiblare arbetssätt där olika yrkes­kate­gorier kan bemanna enheten samtidigt, vilket gör att vi på ett smidigt sätt hinner behandla barnen och ungdomarna på färre veckor per uppställningsplats, säger Annri Thimstrand.

”Under de två år som vi inte haft tillgång till mobil klinik så har barnen fått sin tandvård vid en närliggande klinik.”

Hon tillägger att en mobil klinik är efterlängtad.
– Under de två år som vi inte haft tillgång till mobil klinik så har barnen fått sin tandvård vid en närliggande klinik. Det har blivit besvärligare med längre avstånd för föräldrar och ungdomar.

Körförbud

Att åtgärda det körförbud som gäller för den tidigare tandvårdsbussen har inte bedömts som realistiskt. Dialog mellan regionen och leverantörer pågår för att reglera de ekonomiska frågorna.
– Utifrån att det finns ett körförbud så har vi valt att gå vidare med investeringsplanerna som ny lösning för mobil tandvård. Dessutom kommer vi att flytta över viss utrustning från den gamla, mobila kliniken till den nya trailern, säger Annri Thimstrand.

Äldretandvård i glesbygd

I Gävleborg tycker sig Folktandvården ha hittat en riktig drömlösning efter köp av en trailer som Folktandvården Stockholm skapat.
Efter en tillfällig insats i covid­vården – uppställd vid sjukhuset i Gävle – har trailern sedan förra hösten återgått till sin grundfunktion: att vara en resurs för äldretandvården i glesbygd.

Anna Hammarström

Anna Hammarström


– På flera plan känns det som en riktigt bra modell. Vi ger en effektiv och bra vård och möter ett behov som kan vara svårt att möta för ordinarie kliniker ut­ifrån att patienterna har svårt att förflytta sig. Det är också bra för miljön att minska patientresorna, säger projektledaren Anna Hammarström.
– Vi kan se när vi jobbat vid boenden relativt nära en klinik, som i Sandviken, att det också har klara fördelar. Patienter som inte orkar ta sig till kliniken kan i stället få vård i trailern.

Patienter i rullstol

Gävleborgstrailern har plats för behandlingsrum, steril, mindre väntrum, personalutrymme och personaltoalett.
Även patienter i rullstol kan tas emot genom den bakgavellyft som används för ingång, och med taklyft som stöd för att komma upp i behandlingsstolen.

Undersökningsdagar

I likhet med den bemanning som Folktandvården Västernorrland tidigare haft för sin tandvårdsbuss, jobbar Folktandvården Gävleborg i regel med undersökningsdagar i början av arbetsveckan. Tand­hygi­enist och tandsköterska finns då i tjänst, och sedan har man tandläkare på plats mot slutet av veckan.
– Närheten till sjuksköterskor vid boenden är en stor fördel för att föra dialog om en patient, och ibland har vi även möjlighet till direktkontakt med läkare kring frågor om medicinering.
– Det blir också väldigt smidigt med att man kan få bort uteblivanden och ta emot de patienter som klarar undersökning eller behandling just den dagen. Lite som att Agda inte är riktigt pigg i dag men säkert i morgon så då byter vi tider och tar Kerstin i dag i stället, säger Anna Hammström.
Vad är viktigt för att det ska fungera rent organisatoriskt?
– En viktig del är att ha en ordentlig samordnarfunktion, och vi har två personer som turas om i det uppdraget. Det är tandhygienister som vid exempelvis sjukdom även kan hjälpa till med patientarbete, svarar Anna Hammström.
– Samordningsdelen handlar om att kunna trailern fullt ut, kalla patienter, hålla kontakt med boenden, se till att uppställningsplatser är iordningställda och att driften fungerar.
En trailervariant kräver dragbil, och transportdelen är en tjänst som köps in. I Folktandvården Västernorrlands kalkyler har den årliga driftskostnaden för dragbil beräknats till en halv miljon kronor per år.

Upptäck mer