Få tandläkare ersätts för vibrationsskador

De flesta arbetssjukdomar som godkänns av Afa Försäkring beror på vibrationsskador. Men endast en liten del av de som fått ersättning utgörs av tandvårdspersonal, visar en ny rap­port.

Nyheter

Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Det var också vanligt med långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö

3,8 miljoner till studie om aerosoler

Ett forskningsprojekt som ska studera aerosolers spridning och innehåll samt luftkvaliteten på tandvårdskliniker har fått 3,8 miljoner kronor i forskningspengar från AFA försäkring.

Nyheter

Stöd på jobbet minskar risken för självmord

En ny kunskapsöversikt har synat kunskapsläget vad gäller arbetsplatsens betydelse för självmord och självmordsförsök. Ofta saknas kunskap, och behovet av forskning för att förebygga självmord är stort.

Nyheter

Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Vibrationsstandarden ISO 5349 bedömer högfrekventa vibrationer, som överstiger 1 250 Hz, som irrelevanta. Genom att standarden ”tar bort” högfrekventa vibrationer kan tillverkare kalla en highspeedborr för vibrationsfri. Men vibrationerna finns där, och de är inte goda.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons