Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Antalet anmälda arbetsskador inom tandläkarverksamhet är sannolikt för låga i den nationella statistiken. Under 2022 rapporterades det in 127 arbetssjukdomar och olycksfall som lett till sjukskrivning.

Nyheter

Stress fångas inte upp som arbetsskada

Stressen bland tandvårdspersonal syns inte i landets officiella arbetsskadestatistik. Endast två fall av sjukskrivning på grund av för hög arbetstakt inom tandläkarverksamhet finns med i den nationella statistiken för arbetsskador för 2022.

Nyheter

Svårt att minska stress i VG-regionen

Folktandvården i Västra Götalandsregionen (VGR) klarar inte målet att minska stressen bland sina medarbetare. Dessutom minskar andelen anställda som rekommenderar regionen som arbetsgivare, visar nya siffror från VGR.

Nyheter

En sak viktigare än andra när tandläkare väljer arbetsgivare

Det råder ingen tvekan om vad som betyder mest när tandläkare väljer arbetsgivare. I alla fall inte bland dem som svarat på Tandläkartidningens senaste webbenkät på sajten.

Nyheter

Riktvärde visar vägen till mer vuxentandvård

Folktandvården Dalarnas 40-procentsriktmärke för vuxen­tandvård väcker intresse bland vårdgivare i andra delar av landet. På två kliniker i Västerdalarna märks stor skillnad efter mindre än ett år.

Metod, klinik & praktik

Larm om arbetsmiljön på klinik i Kronoberg

Hög arbetsbelastning, konflikter, arbetsrelaterad stress och sjukdom. Medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö har slagit larm om arbetsmiljöproblem.

Nyheter

Västernorrland testar längre revisionsintervall

Barn och unga får vänta längre på undersökning, och unga vuxna får själva boka in tider. Så reformerar Folktandvården Västernorrland sin allmäntandvård för att frigöra resurser för vuxenpatienter.

Nyheter

Hot mot personal visar inga tecken på att avta

Omkring en av tio män och närmare två av tio kvinnor uppger att de nyligen har utsatts för våld eller hot i arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Tandvården är inget undantag.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Hälften har hörselskydd

Av dem som svarade på Tandläkartidningens webbfråga i december 2022 använder knappt hälften, 48 procent, hörselskydd i jobbet.

Arbetsmiljö

Visselblåsarfunktion nu i alla regioner

För ett år sedan infördes den nya lagen om visselblåsning. Efter en trög start har nu alla regioner en visselblåsarfunktion på plats.

Nyheter

Fyra miljoner till forskning om högfrekventa vibrationer

Nu startar ett projekt i Västra Götaland där man ska undersöka vibrationer och förekomst av kärl- och nervskador inom tandvården. Projektet har fått medel från Afa försäkring.

Nyheter

Svårhanterlig tandläkarbrist i Dalarna

Tandläkarbristen hos folktandvården i Region Dalarna är fortfarande stor. I dagsläget fattas 31 tandläkare. På vissa orter tvingas tandläkare åka mellan kliniker för att täcka upp för vakanserna. I förlängningen drabbar det kontinuiteten för patienterna.

Nyheter

Så jobbar tandvården med hbtq-frågor

Folktandvården i tolv av tjugo­en regioner, alltså drygt hälften, får grönt ljus i Tandläkartidningens kartläggning av hur arbetsgivare inom tandvården arbetar med hbtq-frågor. Dessa har antingen en egen utbildning inom hbtq, har påbörjat eller planerat diplomering, eller är certifierade.

Arbetsmiljö

Blekingesjukhuset: Tandvårdsdirektören bemöter kritiken

Nu svarar Håkan Bergevi på den kritik som framkommit mot käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Nyheter

Personalflykt från käkkirurgen i Blekinge

Under de senaste åren har flera käkkirurger och tandsköterskor sagt upp sig från käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. För Tandläkartidningen vittnar flera före detta anställda om mobbning, kränkningar och bristande patientsäkerhet.

Nyheter

Fler kvinnor inom tandvården drabbas av olyckor och sjukdom

Antalet allvarliga arbetsolyckor fördubblades för kvinnor inom tandvården under år 2020. Det var också vanligt med långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö

Sjukt hus gör ­klinik hemlös

Folktandvården Västerbottens klinik i Nordmaling står hemlös på obestämd tid. Efter åtta år av problem med inomhus­miljön hade folktandvården inget hopp om att lokalerna skulle åtgärdas.

Arbetsmiljö

Mer kunskap behövs om diskriminering

Få folktandvårdsorganisationer har valt att skärpa sina riktlinjer för att motverka etnisk diskriminering av behandlare. Det visar Tandläkartidningens kartläggning, åtta månader efter DN:s granskning av hur sjukvårdspersonal väljs bort på grund av etnicitet.

Arbetsmiljö

Få regioner satsar på anställda över 65 år

Endast var femte region gör någon form av satsning på att få sina anställda att arbeta vidare efter pensionsåldern. Detta enligt en enkät i samband med Tjänstetandläkarnas löne­statistik för år 2021.

Karriär & porträtt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons