Tandvård liten del av sjukvårdskostnad för asylsökande

Tandvård liten del av sjukvårdskostnad för asylsökande

Regeringen och Sverigedemokraterna vill slopa den subventionerade akuttandvården för asylsökande. Men vad är det man drar in på och hur mycket skulle staten spara?

Nyheter

Nya regeringen vill utreda ett nytt högkostnadsskydd

Ebba Busch (KD) meddelade under en pressträff på fredagen att den nya regeringen ska utreda ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården. Det är inte minst viktigt för landets äldre personer, säger hon.

Nyheter

Tekniken höll för 10 000 åldersbedömningar

Tekniken höll för 10 000 åldersbedömningar

Företaget som i början av 2017 fick i uppdrag att leverera underlag för medicinska åldersbedömningar har vuxit under året och visat att tekniken kan hantera stora mängder bilder.

Nyheter

Nytänk minskade arbetsbördan

Nytänk minskade arbetsbördan

När flyktingvågen kom vågade folktandvården i Värmland tänka nytt. Tack vare uppsökande verksamhet, information och många kreativa lösningar lättade trycket ute på klinikerna.

Nyheter

Stora brister i tandvård för asylsökande

Stora brister i tandvård för asylsökande

Behovet av tandvård hos asylsökande barn och vuxna är stort, men det finns flera hinder för att möta behoven. Det visar en granskning av Socialstyrelsen.

Nyheter

Uppsala öppnar för privat asyltandvård

Efter att lagen ändrades i somras har Landstinget i Uppsala län nu beslutat att ge privattandläkare möjlighet att behandla asylsökande vuxna.

Nyheter

Asylsökande ökar trycket på tandvården

Tandvårdsbehovet hos asylsökande ökar behovet av tandläkare, men trycket på tandvården ser olika ut i landet, enligt Socialstyrelsen.

Nyheter

Regioner sluter egna avtal med privattandläkare

Avtal direkt med varje privat tandvårdsgivare. Så ska Region Skåne klara de hinder som stoppar privattandläkarna från att kunna hjälpa asylsökande. Region Halland har en liknande lösning.

Nyheter

Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Så vill regeringen hjälpa tandvården i flyktingmottagandet

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på olika sätt stödja landstingen i arbetet med flyktingar.

Nyheter

Många asylsökande missar hälsoundersökning

Nära hälften av de personer som söker asyl i Sverige får inte den hälsoundersökning de har rätt till.

Nyheter

Kritik mot förslag om vård till papperslösa

Regeringens förslag att vuxna papperslösa enbart får rätt till vård som inte kan vänta bryter mot regler om mänskliga rättigheter. Det skriver två människorättsförespråkare på DN Debatt idag.

Nyheter

Tandläkarförbundet kräver vård för asylsökande

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom ett upprop som kräver att papperslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. Uppropet lämnas över till regeringen den 17 februari.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons