Här kommer tandvården till skolan

Vindeln är platsen där Folktandvården Västerbotten gör en nystart för en viktig del av sitt förebyggande arbete. Nationella riktlinjer och insikten att god barntandhälsa inte är för evigt har lett fram till att tandvården söker sig ut mot skolorna.

Reportaget

Ungas munhälsa kan bli del av nytt hälsoprogram

Socialstyrelsen föreslår i en ny rapport att munhälsa och tandvård blir en del av ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga.

Nyheter

Risk för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten

Risken för malocklusion efter nappsugning består under uppväxten. Det visar en ny brasiliansk studie.

Forskning

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Bättre behandling för tidiga tandtrauman

Alina Wikström, doktorand och övertandläkare vid Folktandvården Eastmaninstitutet, har nyligen gjort halvvägskontroll i sin forskning kring hur man bör behandla barn i skolåldern med traumaskadade tänder.

Forskning

Blir barn mindre smarta av tidig fluoridexponering?

Viss forskning tyder på att pre- och perinatal exponering för fluorid i låga doser via vatten och kost kan påverka barns intelligens. Undersökningarnas tillförlitlighet har dock debatterats flitigt under de senaste åren, och då det vetenskapliga läget är oklart bör försiktighetsprincipen tillämpas. Aktuella rekommendationer för användning av dentala fluorider på verkas inte. Fluoridtandkräm, exempelvis, har en vetenskapligt bevisad kariesförebyggande effekt och påverkar inte utvecklingen av kognitiv förmåga.

Vetenskap

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Barn åt mer sötsaker under nedstängningen

För barn i Israel ledde nedstängningen under pandemin till mer småätande av sötsaker och inställda besök hos tandläkaren. 

Forskning

Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering

Barn har inte sällan en annan åsikt än sina föräldrar när det gäller det egna behovet av tandreglering, visar ny studie.

Forskning

Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

Forskning

Mikrofloran kan förutsäga tidig karies

Salivens mikroflora hos småbarn kartlades under två år. Tre bakterier var förknippade med att utveckla tidig karies hos barn. 

Forskning

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

Randomiserade kontrollerade studier av virtual reality (VR) och en smartphone-app visar att de kan hjälpa barn med tandvårdsrädsla.

Forskning

Eltandborste kan rekommenderas även för barn

Eltandborste rengör tänderna bättre än manuell tandborste även hos barn. Störst effekt ses hos barn i åldern 7–9 år som borstar själva, visar ny studie.

Forskning

Outvecklade hörntänder bör behandlas direkt

Barn och ungdomar vars hörntänder i överkäken inte utvecklas i normal tid ska få förebyggande vård och behandling direkt. Det är ingen idé att vänta och se, visar svensk studie.

Forskning

Karies hos femåringar riskfaktor för ny karies vid tolv års ålder

Karies i femårsåldern förutspår kariesproblematik i tolvårsåldern, visar ny norsk studie. De förebyggande åtgärderna behöver bli bättre, menar forskarna.

Forskning

Robot kan minska barns ångest vid tandingrepp

Roboten Irobiq kan hjälpa barn att hantera stress och ångest under tandläkarbesöket. Det visar en turkisk studie.

Forskning

Barn med Downs syndrom har lägre förekomst av karies

Barn med Downs syndrom verkar ha ett skydd mot karies, visar en kombinerad klinisk studie, systematisk översikt och metaanalys.

Forskning

Laktobaciller kopplas till karies hos barn

Barn som har laktobaciller tillsammans med Streptococcus mutans i saliven har en dramatiskt ökad risk för karies, visar ny studie.

Forskning

Andelen barn som far illa minskar i Sverige

De senaste tio åren har andelen barn som anger att de har blivit slagna hemma minskat, visar ny svensk studie.

Forskning

Motiverande föräldrasamtal skyddar barn mot ny karies

Ett halvtimmeslångt motiverande samtal med en förälder halverade risken för ny karies hos 5–7-åringar, visar brittisk studie.

Forskning

Bakteriefloran förändras mycket de första fyra åren

Fortfarande vid fyra års ålder var det stor skillnad mellan barnens orala bakteriesammansättning och föräldrarnas, visar ny forskning.

Forskning

Födelsevikt tycks inte påverka kariesrisken

Barn med låg födelsevikt verkar inte ha en högre risk att drabbas av karies. Det konstaterar brasilianska forskare i en systematisk översikt.

Forskning

Barn behöver rutiner för tandborstning

Föräldrarnas kunskap om oral hälsa samt rutiner visade sig vara viktigast för att barnen skulle få sina tänder borstade två gånger per dag, visar en studie.

Forskning

Kraftig ökning av läkemedel till barn

Socialstyrelsen konstaterar att reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten.

Nyheter

Tradition att ta bort tandanlagen hos barn

Samtliga intervjuade somaliska immigranter såg traditionen att ta bort tandanlagen hos spädbarn som en effektiv behandling mot diarré, men vissa ifrågasatte brutaliteten i metoden. Det visar ny forskning.

Forskning

Barn och föräldrar svarar olika om barnens livskvalitet

Barn i tolvårsåldern svarar att deras munhälsorelaterade livskvalitet är sämre än vad föräldrarna uppger, visar en ny svensk studie.

Forskning

Så kan Ellen klara tandläkarbesöket

Hos Folktandvårdens pedodontiavdelning på specialist­tandvården i Örebro får varje patient ett ­personligt ­upplägg, noga uttänkt där allt handlar om att vinna förtroende. En av dem är femåriga ­Ellen, som har autism.

Nyheter

Bättre arbetsflöde med superteam

Som en följd av tandläkarbristen har folktandvården i Norrbotten utvecklat helt nya, flödesorienterade arbets­sätt. På kliniken i Älvsbyn arbetar man med ­noggrann produktionsplanering, undersökningar i ”super­teampass” och fokus på att så många patienter som möjligt ska bli klara vid första besöket.

Nyheter

Utbildning i tandhälsa ökade inte jämlikheten

Utbildning om tandhälsa i skolan kan göra nytta, men påverkar inte den socioekonomiska ojämlikheten i tandhälsa som redan finns, visar ny forskning.

Forskning

Vardagskunskaper visar om barn kan borsta själv

Om ett barn kan skriva sin fullständiga adress, knyta skorna själv, skära kött med kniv och klippa ut komplexa figurer ur papper har barnet goda förutsättningar att kunna borsta tänderna själv.

Forskning

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Hälften av injektionerna i barntandvården gör ont

Svensk barntandvård är inte så bra som många vill tro: Vart tredje besök hos tandläkaren upplevs som smärtsamt och värst är injektionerna – varannan spruta gör ont!

Forskning

Två veckor i Taiwan gav mersmak

En inblick i en tandläkarutbildning som skiljer sig mycket från den svenska, en annan kultur och ett annat sätt att se på tandvård. Att åka som utbytesstudent ger många nya erfarenheter.

Nyheter

Föräldrarnas attityd grundlägger kariesrisken

Hur strikta föräldrarna är med tand­borst­ning och sötsaker tidigt i livet avgör hur mycket karies barnen kommer att få, även som vuxna, visar ny svensk forskning.

Forskning

Undvik tvång när barn får panik

Om ett barn får panik och börjar göra motstånd i behandlingsstolen är det bättre att avbryta behandlingen än att tvinga barnet att fortsätta. Det framgår av ett beslut som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat.

Etik

Vart fjärde barn drabbades av tandtrauma före fyra års ålder

Tandtrauma under uppväxten drabbade så många som vart fjärde barn före fyra års ålder. Men färre än hälften togs till tandvården, visar ny svensk forskning.

Forskning

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Nytt webbstöd för att upptäcka våld

Nu lanserar Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen en webbplats som ska underlätta för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer.

Nyheter

Öppen tidbok ökade flödet

Fokus på patientflödet, utvecklad teamtandvård och en helt öppen tidbok för tandläkarna. Så ser Folktandvården Norrbottens nya modell ut för att klara vårdbehovet med begränsade resurser.

Nyheter

Finska bebisar får socker tidigt

Hälften av de finska mammorna ger sina barn socker före sex månaders ålder, medan den andra hälften undviker det, visar ny studie.

Forskning

Candida påverkas av husdjur och syskon

Husdjur med päls, som hund och katt, verkar skydda mot oral candidainfektion medan äldre syskon i stället ökar risken. Det visar en ny svensk kartläggning.

Forskning

Låg födelsevikt ökar risken för emaljhypoplasi

Barn med mycket låg födelsevikt har fem gånger så hög risk att få defekta tänder på grund av emaljhypoplasi.

Okategoriserade

Vart femte barn från Östafrika saknar hörntänder

Så många som vart femte barn i Sverige som härstammar från östafrikanska länder som Etiopien, Kenya, Tanzania, Somalia, Sudan och Uganda saknar sina mjölkhörntänder. Det kan svenska forskare konstatera efter att ha gjort en retrospektiv studie av tandläkarjournaler över drygt 1100 barn mellan två och sju år gamla. Barnen har undersökts av vanliga tandläkare i...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons