Tandförlust ökar risken för demens

En japansk studie stärker argumenten för att dålig tandhälsa ökar risken för demens.

Forskning

Forskning om parodontit och demens får pengar

Personer med kognitiv svikt eller nydiagnostiserad Alzheimers sjukdom har sämre munhälsa än kognitivt friska personer. Det visar Jacob Holmers forskning. Han får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med studierna.

Forskning

Parodontit förutspår demens

Går det att förutspå vem som riskerar en kognitiv försämring senare i livet? Det ville specialisttandläkaren Helena Nilsson ta reda på. Hon har i sin avhandling undersökt sambandet mellan parodontit, tandförlust och kognitiv sjukdom, demens.

Nyheter

 Så bemöter du bäst ­patienter med demens

Att behandla patienter med demenssjukdom kan vara svårt och tålamodsprövande, men det finns mycket man kan göra för att det ska fungera bättre. Prata enkelt men inte barnsligt. Bli inte irriterad. Ta helstatus innan patienten blir alltför sjuk.

Nyheter

Parodontit trolig riskfaktor för demens

Svenska forskare kan nu visa belägg för ett troligt orsakssamband mellan parodontit och kognitiv försämring.

Forskning

Tandförlust möjlig riskfaktor för demens

Personer som drabbas av partiell eller total tandförlust har både mindre hjärnvolym och en snabbare försämring av den kognitiva förmågan, visar svensk studie.

Forskning

”Äldre behöver hjälp innan de blir sjuka”

– Många äldre riskerar att bli utan nödvändig tandvård eftersom munhälsan inte tas med i biståndsbedömningarna, säger Gunilla Klingberg.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons