Fuktigt eller torrt dentin tycks sakna betydelse

Fuktigt eller torrt dentin tycks sakna betydelse

Det spelar ingen roll om dentinet är torrt eller fuktigt när komposit bondas med etsa och skölj-system. Det visar en nypublicerad randomiserad dubbelblind split mouth-studie.

Forskning

Silverdiaminfluorid effektivt mot hypersensibelt dentin

Silverdiaminfluorid effektivt mot hypersensibelt dentin

Behandling med silverdiaminfluorid ger effektivare skydd mot smärta vid dentinöverkänslighet än kaliumnitrat. Det visar en randomiserad dubbelblind studie.

Forskning

Självetsande adhesiver med 10-MDP ger bästa bindningsstyrkan

Självetsande adhesiver med 10-MDP ger bästa bindningsstyrkan

Även efter ett antal månader har självetsande adhesiver baserade på 10-MDP bättre bindningsstyrka än adhesiver baserade på andra monomerer, visar en metaanalys av ett stort antal in vitro-studier.

Forskning

Mekanismen bakom dentinkaries klarnar

Mekanismen bakom dentinkaries klarnar

Svenska forskare kan i en ny studie visa ett klart samband mellan kariesangrepp och ett kroppseget enzym som bryter ner kollagen. Fyndet skulle kunna leda till en framtida behandling.

Forskning

Bindning till dentin bevarar bakterie-DNA under lång tid

En ny svensk studie kan nu förklara både hur bakterie-DNA kan extraheras ur flera tusen år gamla tänder och varför man måste vara försiktig vid tolkningen av mikrobiologiska analyser av den orala bakteriesammansättningen. Forskarna kan visa att bakterie-DNA effektivt binder till dentin i tänderna och på så vis blir oåtkomligt för bakterienedbrytande enzymer. Genom ett...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons