Samband mellan parodontit och framtida diabetes

Samband mellan parodontit och framtida diabetes

Svenska data visar att graden av parodontit och sämre behandlingsrespons är associerat med risken att få diabetes.

Forskning

Nytt nummer: Nummer 7

Nytt nummer: Nummer 7

Nu kan du läsa Tandläkartidningen nummer 7. Läs om vårdmomsutredningen, om längre revisionsintervall på Gotland, om tandvårdens influerare och porträttintervjun med Gunilla Klingberg.

Nyheter

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Diabetes-screening hos tandläkaren fullt möjlig

Diabetes-screening hos tandläkaren fullt möjlig

Med hjälp av ett speciellt frågeformulär kombinerat med ett blodprov kunde tandläkare i Spanien effektivt screena fram patienter med odiagnostiserad diabetes eller prediabetes. Den parodontala undersökningen gjorde dock ingen skillnad.

Forskning

Försämrad glukoskontroll kan öka risken för parodontit

Försämrad glukoskontroll hos personer mellan 31 och 46 år kan vara en riskfaktor för utvecklandet av parodontit, visar ny studie från Finland.

Forskning

Orala mikrobiotans kopplingar till allmänhälsan

Oral hälsa skapas i ett symbiotiskt förhållande mellan den residenta orala mikrobiotan och värden. Lokala bakteriella förändringar som resultat av ekologiska störningar kan leda till en dysbios, vilket anses vara ett avgörande inslag i patogenesen för parodontit och dental karies. Dysbios i den orala mikrobiotan har också kopplats till allmänsjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Det är därför tänkbart att ett symbiotiskt förhållande mellan den orala mikrobiotan och värden kan ha positiva effekter utanför munhålan.

Vetenskap

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Barns och ungdomars orala hälsa – orosfaktorer för framtiden

God oral hälsa är inte självklart hos friska barn och än mindre hos sjuka barn. Så många som vart femte barn har en kronisk systemisk sjukdom. De mest prevalenta är allergier, astma, diabetes samt autoimmuna sjukdomar. Nästan 10 procent av alla barn lider av psykisk ohälsa. Tidig diagnostik och riktade preventiva åtgärder är nyckelfaktorer när det gäller att kontrollera orala sjukdomar på individnivå.

Vetenskap

Kopplingen mellan diabetes mellitus typ 2 och parodontal sjukdom

Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker, men alla detaljer om parodontitens inverkan på diabetes är inte klarlagda. Det förefaller som om diabetes är vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa.

Kroppen & munnen

Diabetes och prediabetes kan hittas hos tandläkaren

Diabetes och prediabetes kan hittas hos tandläkaren

Med hjälp av ett enkelt munsköljtest kan personer som riskerar att utveckla diabetes hittas via tandläkarstolen, visar ny studie.

Forskning

Parodontit och diabetes – råd till tandvårdspersonal

European Federation of Periodontology har publicerat en informationsbroschyr i serien ”Perio & Diabetes” riktad till tandvårdsteamet. Med hjälp av Svensk Förening för Parodontologi och Implantologi publiceras här materialet på svenska.

Vetenskap

Världsdiabetesdagen i fokus på riksstämman 2019

Världsdiabetesdagen i fokus på riksstämman 2019

På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.

Kroppen & munnen

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Nyheter

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.

Kroppen & munnen

Göran Friman får Forssbergs pris

Göran Friman får Forssbergs pris

Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.

Nyheter

Fler anmälda till årets riksstämma

Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.

Nyheter

Dysglykemi ökar risken för hjärtinfarkt och parodontit

Dysglykemi ökar risken för hjärtinfarkt och parodontit

Oupptäckt nedsatt glukostolerans eller diabetes fördubblar risken att drabbas av hjärtinfarkt och allvarlig parodontit, enligt ny svensk forskning.

Forskning

Risk-toppen för parodontit klarlagd

Äldre patienter som inte följer tandvårdens instruktioner, rökare, diabetiker samt de patienter som lider av IL-1-polymorfism är de som har högst risk att drabbas av parodontit.

Forskning

Samarbete kan förebygga diabetes

Samarbete kan förebygga diabetes

Fyra av tio riskpatienter som folktandvården i Stockholm remitterar till vårdcentralen har diabetes eller prediabetes. Nu utökas samarbetet mellan folktandvårdskliniker och vårdcentraler i länet.

Kroppen & munnen

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Tre systemiska sjukdomar påverkar den orala bakteriefloran på ett sätt som gör att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons