D-vitamin under graviditeten halverade risken för emaljdefekter

Att ge blivande mammor högdos D-vitamin från vecka 24 i graviditeten halverade risken för störd emaljbildning hos barnen. Det visar en dansk studie.

Forskning

Vanlig emaljstörning kan bero på generna

Den numera relativt vanliga emaljutvecklingsstörningen molar incisor hypomineralization, MIH, som manifesteras i nyerupterade sexårständer med opaka gulvita till gulbruna fläckar, ofta i kombination med posteruptivt sönderfall av emaljen, har en genetisk komponent. Det kan brasilianska forskare visa efter att ha undersökt och jämfört 167 monozygota och dizygota tvillingpar. Tvillingarna var mellan 8 och 15 år...

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons