Så hjälper du den rädda patienten

Tandvårdsrädsla beror ofta på mer djupliggande besvär än de symptom som är synliga för tandläkaren. Det menar forskaren Markus Höglund som funnit att tandvården inte alltid är så bra på att upptäcka de svårt rädda patienterna.

Metod, klinik & praktik

Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Elva forskare får i år medel ur Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Totalt delas 800 000 kronor ut.

Nyheter

Patientfaktorer kan avgöra rotfyllningars överlevnad

Det är inte vilken teknik som används utan faktorer hos patienten som har störst betydelse för om rotfyllningar är lyckosamma i längden. Det visar en undersökning där patienter följts i upp till 25 år.

Forskning

Brist på disputerade lärare hotar tandläkarutbildningarna

Kompetensförsörjningen av disputerade lärare inom bland annat tandläkarutbildningarna måste stärkas, skriver Nationella vårdkompetensrådet i en ny rapport. Bristen på disputerade lärare riskerar att hota såväl kvalitet och patientsäkerhet som lärosätenas examenstillstånd, konstaterar rådet.

Nyheter

VR avslår oftast odontologisk forskning

När Vetenskapsrådet (VR) beviljar pengar till odontologisk forskning blir det miljonbelopp – men Sveriges största statliga forskningsfinansiär säger för det mesta nej till odontologi.

Nyheter

Hon fixar finansieringen

I höstas blev Katarina Bjelke generaldirektör på Vetenskaps­rådet, den största statliga forsknings­finansiären i Sverige. Hon har länge arbetat ­admi­nistrativt med forsknings­frågor, men i grunden är hon tandläkare.

Karriär & porträtt

Forskare bedömer att svenskarnas förbättrade tandhälsa planat ut

En av världens största undersökningar av mun- och tandhälsa genomförs på nytt. Det är den så kallade Jönköpingsundersökningen, som senast genomfördes för tio år sedan.

Nyheter

Han vill hitta cancer i tid

Vilka förändringar i arvsmassan är drivande när orala leukoplakier utvecklas till cancer? Fredrik Jäwert får 100 000 kronor från Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning för att studera det.

Personnytt

Osäkerheter vid kliniska beslut i endodonti

Risk, grundläggande osäkerhet, okunskap och obestämdhet är olika typer av osäkerhet som är involverade i processen för kliniska beslut i endodonti. I denna artikel diskuterar vi kortfattat vad dessa osäkerheter medför i de vanligaste endodontiska beslutssituationerna.

Vetenskap

Kan bakterier ge bättre munhälsa?

Förbättras parodontal status när orala bakterier förvandlar nitrat i maten till nitrit? Nu ska Amina Basic, lektor vid Göteborgs universitet, försöka svara på frågan.

Nyheter

Biosensorer avslöjar tidig parodontit

På Linköpings universitet utvecklar man en känslig biosensor som kan mäta den proteolytiska aktiviteten i gingivalvätska och göra det möjligt att diagnosticera parodontit mycket tidigare än i dag.

Metod, klinik & praktik

Fyra implantat tillräckligt för maxillär täckprotes

Efter tio år är resultaten lika bra när en maxillär täckprotes förankras på fyra posteriora implantat som när den förankras på sex sådana.

Forskning

Målet för FIA: fler forskande allmäntandläkare

Folktandvården Västerbotten söker med FIA-projektet, Forsk­ning i allmäntandvården, nya vägar för att stimulera medarbetare, skapa attraktiva tjänster och på längre sikt öka forskningsaktiviteten i allmäntandvården.

Metod, klinik & praktik

Publiceringsbias i odontologisk forskning

Odontologisk forskning har problem med publiceringsbias, visar en undersökning. Det kan leda till att bilden av forskningsläget snedvrids.

Forskning

Bättre behandling för tidiga tandtrauman

Alina Wikström, doktorand och övertandläkare vid Folktandvården Eastmaninstitutet, har nyligen gjort halvvägskontroll i sin forskning kring hur man bör behandla barn i skolåldern med traumaskadade tänder.

Forskning

Pia Skott chef för ny FoUU-avdelning

Pia Skott blir chef för Folktandvården Stockholms nya forskning-, utveckling- och utbildningsavdelning (FoUU) 1 juli.

Forskning

Så hanterar tandläkare misslyckanden

Erfarna tandläkare hanterar sina motgångar genom flera strategier som utgår från dem själva, kollegor, patienter och utveckling av fältet.

Forskning

Extra insats mot tidig karies gav effekt

Två extra tandhygienistbesök gav skillnad i plack och gingivit för småbarn, som sövdes för att åtgärda tidig karies.

Forskning

Behandling av parodontit minskade risk för förtidig förlossning

Behandling av parodontit gav minskad systemisk inflammation, förbättring i kardiovaskulär hälsa och minskad risk för förtidig förlossning.

Forskning

CBCT ingen hjälp vid vertikal rotfraktur

En systematisk översikt visar att digital volymtomografi (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) inte är bättre än visuell undersökning av tanden för att hitta frakturer i rotfyllda tänder.

Diagnostik & radiologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons