Tandförlust möjlig riskfaktor för demens

Tandförlust möjlig riskfaktor för demens

Personer som drabbas av partiell eller total tandförlust har både mindre hjärnvolym och en snabbare försämring av den kognitiva förmågan, visar svensk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons