Hon får barnen att le: ”Jag blir starkt berörd av mötet med patienterna”

Monica Barr Agholme inspireras av möten med andra människor. I sitt uppdrag som volontär har hon mött världen på ett nytt sätt samtidigt som hon har hjälpt ­patienter med läpp-, käk- och gomspalt.

Karriär & porträtt

Hon styr över stipendierna

Hon har haft ett tydligt sikte på ortodonti och ­käkortopedi genom hela sitt arbetsliv, både kliniskt och veten­skapligt. Som ny ordförande i Svenska Tandläkare-­Sällskapets stipendienämnd får Agneta Karsten nu ­inblick i all slags odontologisk forskning.

Karriär & porträtt

Teamarbete för LKG-patienter

I Sverige föds runt 200 barn varje år med varierande grad av läpp-, käk- och gomspaltsproblematik (LKG). De senaste åren har insatserna för dem blivit mer tvärprofessionella.

Okategoriserade

Vissa behöver många operationer

Att föda ett barn med en läpp-käk- och/eller gomspalt kan initialt vara en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Med tiden blir det oftast väldigt bra för såväl barnet som familjen men barnen får ofta tillbringa många timmar av sin uppväxt på sjukhus för att besöka plastikkirurger, ortodontister (käkortopeder), logopeder eller andra vårdgivare. Vissa barn behöver många...

Okategoriserade

Barn med gomspalt får oftare karies

Trots en generell minskning av kariesprevalensen bland barn har fortfarande barn som föds med gomspalt en förhöjd risk att drabbas.

Forskning

Prinsen beskyddar hjälporganisation

Prins Carl Philip har blivit beskyddare för hjälporganisationen Operation Smile.

Nyheter

En värdefull insats

I världen föds varje år omkring 200 000 barn med LKG, läpp-, käk- och gomspalt. Amerikanska Operation Smile med en svensk underavdelning skickar volontärer för att hjälpa dessa barn.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons