Niels Ganzer skrev bästa avhandlingen

En doktorsavhandling om miniskruvar som förankringsförstärkning vid ortodonti får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons