Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Svenska tandläkare har en alarmerande låg kunskapsnivå om läkemedelsutlöst osteonekros i käken, menar svenska forskare efter enkätstudie.

Forskning

Parodontit kan ge käkbensdöd

Parodontit kan ge käkbensdöd

Parodontit kan orsaka käk­bens­nekros hos patienter som medicineras med bisfosfonater. Det visar käkkirurgen Fredrik Hallmers forskning. Därför rekommenderar han tand­läkare att behandla patienter för parodontal sjukdom när medicineringen startar.

Nyheter

Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.

Forskning

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros

Forskare från Israel rapporterar om en dramatisk ökning av patienter med benskörhet som drabbats av osteonekros i käken efter att de bytt behandling från bisfosfonater till den monoklonala antikroppen denosumab (Prolia).

Forskning

Denosumab ger ökad risk för osteonekros

Denosumab är en monoklonal antikropp mot den osteoklastdrivande cytokinen RANKL. Läkemedlet ges både mot osteoporos (Prolia) och mot skelettmetastaser (Xgeva).

Forskning

Lång tid med bisfosfonat ökar risk för osteonekros

Ju längre patienterna hade använt bisfosfonater, desto mer ökade risken för osteonekros i käken, visar en koreansk studie av nationella försäkringsdata.

Forskning

Så undviker du nekros i käkbenet

Så undviker du nekros i käkbenet

Det behövs nationella riktlinjer om hur bisfosfonatpatienter ska behandlas inom tandvården, anser käkkirurgen Fredrik Jarnbring.

Forskning

Bisfosfonat-relaterad osteonekros underrapporterad

Att patienter drabbas av osteonekros i käken i samband med behandling med bisfosfonater är sannolikt betydligt vanligare än vad man tidigare har trott. Det kan norska forskare visa efter att de jämfört de inrapporterade fallen till det norska läkemedelsverket med fall som landets oral- och käkkirurger rapporterat på en direkt förfrågan. Biverkningen osteone­kros vid behandling...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons