Cyberattack lamslår klinik i Sunne

Sedan i fredags ligger Ramin Lotfis klinik i Sunne nere efter en cyberattack. Alla digitala system har drabbats och hackarna kräver nu en lösensumma för att häva krypteringen. Den försäkring som Ramin Lotfi tecknat genom Privattandläkarna täcker dock inte cyberattacker.

Nyheter

Oseriösa arbetsgivare utnyttjar unga tandläkare

Tjänstetandläkarna (TT) varnar för att nyutexaminerade tandläkare lockas till oseriösa praktiker. Här riskerar de att dras in i kriminell verksamhet utan att vara medvetna om det.

Nyheter

Gällivare först att anlita hyrtandläkare

Gällivare blir första folktandvårdsklinik att använda det stora ramavtal för tandläkarbemanning som Region Norrbotten tecknat med tio leverantörer. Bemannings­företag och privattandläkare ersätts med ett timpris från 1 099 kronor.

Senaste nytt

Topplön och tipsarbonus nya lockbeten i Norrbotten

Tandläkarlöner i Sverigetopp ska göra skillnad för Folktandvården Norrbotten i kampen om kompetensen. En treårig lönesatsning kombineras med nya grepp som start- och rekryteringsbonusar, och på sikt även hyrtandläkare.

Nyheter

Prisregleringar kritiseras i remissvar

De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.

Nyheter

Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Nyheter

Olika prioritering för vaccin till tandvårdspersonal

Frustrationen är stor över att regionerna agerar helt olika när det gäller vaccination av tandvårdspersonal. I många regioner erbjuds de vaccination i fas 2, och merparten har redan fått den första sprutan. I andra regioner är de inte prioriterade utan får vänta på vaccination i fas 4.

Covid-19

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.

Nyheter

Ny tandvårdskedja vill växa snabbt

Tandvårdskedjan Dentalum köpte sin första klinik hösten 2019. I dag äger bolaget tolv kliniker och planen är att fortsätta växa snabbt.

Nyheter

Privattandläkarna vill ha tandvårdsakut

Branschorganisationen Privattandläkarna vill att en tandvårdsakut för den privata tandvården ska inrättas med pengarna som inte har utnyttjats till tandvårdsstöd på grund av färre patientbesök under pandemin.

Covid-19

Coronakrisen slår hårt mot tandvårdskedjorna

Coronakrisen drabbar landets privata tandvårdskedjor hårt. Hemtandvården på äldreboenden påverkas särskilt mycket, men även generellt märks en tydlig nedgång.

Covid-19

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.

Covid-19

Branschorganisationen Privattandläkarna efterlyser stödåtgärder

Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen anser branschorganisationen Privattandläkarna.

Covid-19

Svårt att konkurrensgranska tandvården

Branschorganisationen Privattandläkarna har låtit granska tio regioners redovisning av tandvårdsverksamheten. Överlag brister det i transparens i regionernas redovisning och Privattandläkarna efterfrågar lagstiftning för en mer transparent redovisning.

Nyheter

Flera evenemang ställs in

Flera evenemang som skulle ha ägt rum under våren har ställts in på grund av spridningen av covid-19. Nu ställs även FDI World Dental Congress som skulle hållas i september in.

Covid-19

Tandvårdens vinster undgår debatten

Länge har debatten rasat om vinster i välfärden. ­Tandvården, den mest lönsamma av alla vård­branscher, har dock lyckats undgå att hamna i blickfånget. Tandläkartidningen reder ut varför tand­vården ses som en udda fågel i debatten om ­privatiseringar och vinster.

Nyheter

Tandvårdsbranschen i förändring

Tandvårdens största aktörer, folktandvården och Praktikertjänst, ­tappar marknadsandelar. Konkurrensen ökar om patienter och personal när tandvårds­kedjorna expanderar i en lönsam bransch.

Nyheter

Nya momsregler gör konsulttjänster dyrare

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms. På Privattandläkarna är man mycket kritisk. Den nya momsen riskerar att förvärra personalbristen och i slutänden är det patienterna som får betala.

Nyheter

Privattandläkare ratar barntandvårdsavtal

När Landstinget i Kalmar län presenterade sitt nya barntandvårdsavtal ratades avtalet av flera privattandläkare. De anser att det nya avtalet inte täcker deras kostnader. Efter den 1 april i år har 2 300 nya barn och ungdomar listats hos Folktandvården i Kalmar län.

Nyheter

Han lyssnar och vill lära

Det får gärna vara komplext: en flerdagarskurs, ett nytt it-system, eller att samla ihop och förmedla olika ­åsikter. Stefan Adregårds drivkraft är att förstå och lära sig ­saker. Han har många uppdrag, det senaste som ledamot i Tandläkarförbundets fortbildningsråd.

Karriär & porträtt

Fem förtroendenämnder blir två

Nu förändrar Privattandläkarna sin förtroendenämndsverksamhet. Syftet är att arbetssättet ska bli mer enhetligt och att få med kvalitetssäkring av en jurist i alla steg.

Nyheter

Många faktorer styr marknadsandelar

På 2010-talet har folktandvården vuxit allra mest i Kronoberg, Kalmar och Västmanland. De privata har i första hand ryckt fram i Stockholms län. Tandläkartidningen har kartlagt folktandvårdens andel av vuxentandvården mellan 2009 och 2017.

Nyheter

Yvig mångsysslare

Många känner Bengt Franzon från hans tid som stridbar ordförande för privattandläkarna inom Tandläkarförbundet. Nu har han slutat arbeta som tandläkare och forskar om hur det svenska tandvårdssystemet växt fram och fungerat.

Nyheter

Dåligt betalt för barn- och ungdomstandvård

Det behövs en ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård. Det är slutsatsen i en ny rapport från Privattandläkarna.

Nyheter

”Förslaget slår itu välfungerande strukturer”

I en statlig utredning föreslås att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården, men förslaget får kritik.

Nyheter

Kedjeföretagen utmanar Praktikertjänst

De nya och växande tandvårdskedjorna utmanar dominerande Praktikertjänst. Nu börjar de också få ordning på en ofta skakig ekonomi.

Nyheter

Riksrevisionen får massiv kritik

Det virvlade upp mycket känslor när Riksrevisionen i början av oktober släppte sin granskningsrapport om tandvårdsstödet. – Jag blir fruktansvärt förbannad. Att kalla detta en oberoende granskning, när den innehåller både antaganden och rena felaktigheter gör mig djupt bekymrad, säger tandläkaren Anders Jonsson, som tillsammans med en kollega driver Tandvården Hisingehus i Göteborg, med 3...

Nyheter

Överutnyttjande av tandvårdsstöd ifrågasätts

I Riksrevisionens granskning drar man slutsatsen att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling. Detta baseras på en fältstudie där man informerat 369 slumpvis utvalda mottagningar om att de kommer att bli kontrollerade på åtgärd 801, det vill säga permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Mottagningarnas behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 mottagningar som inte fått denna information....

Nyheter

Ordföranden bygger om

Fri prissättning, fri etableringsrätt och konkurrens på lika villkor är viktigt för Caroline Nordquist Orsucci, sedan ett drygt år ordförande i Privattandläkarna.

Okategoriserade

Privattandläkarna får ny ordförande

Caroline Nordqvist Orsucci efterträder Erik Tullsten som ordförande i Sveriges Privattandläkarförening.

Nyheter

Anders Borg lockade många tandläkare

Finansminister Anders Borg är nöjd med sin tandläkare.

Nyheter

Eva Andersson tar nytt karriärkliv

Eva Andersson tar ett nytt kliv i karriären efter den skandalomsusade sortin som generalsekreterare i Sveriges Privattandläkarförening. Nu har hon utsetts till utvecklingsdirektör på Läkemedelsverket och tar också plats i ledningsgruppen.

Nyheter

Privattandläkarna ser framåt

Tandläkarförbundet har fått en ny riksförening för privattandläkare.

Okategoriserade

Praktikertjänst avvaktar medlemskap i PT

Praktikertjänsts styrelse har ännu inte bestämt sig för om man ska gå med i Privattandläkarnas branschorganisation. Enligt Anders Jonsson, ordförande i Praktikertjänst, är man positiv till organisationen, men vill diskutera detta vidare.

Nyheter

Ny styrelse i Privattandläkarna

Privattandläkarnas styrelse fick inte ansvarsfrihet och avgick därför vid årsmötet i Stockholm den 25 maj. Inte heller den tidigare generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet.

Nyheter

Miljonrullning hos Privattandläkarna

De förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening, SPF, riktar mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats.

Nyheter

Privattandläkarna lämnar förbundet

Vid Privattandläkarnas verksamhetsplaneringsmöte den 24-25 november klubbade man igenom beslutet att bli en branschorganisation efter årsskiftet, och att man därigenom lämnar Tandläkarförbundet. Inför mötet hade Privattandläkarna aviserat att namnet på branschorganisationen skulle bli Sveriges Tandläkarförening, eller mer vardagligt Tandläkarna. Detta gick inte igenom; styrelsen fick i stället i uppdrag att komma med ett nytt namnförslag...

Nyheter

Privattandläkarnas generalsekreterare avgår

Eva Andersson avgår som generalsekreterare på Privattandläkarna.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons