Oron för fluor måste tas på allvar

Oron för fluor måste tas på allvar

Den fluororo som brett ut sig under de senaste åren måste tas på allvar och tandvårdspersonalen bli bättre på att hantera patienternas rädsla och ge dem korrekt information. Det framkom vid symposiet FluORO.

Nyheter

Pris till rapport om whiplash och käksmärta

Pris till rapport om whiplash och käksmärta

Ewa Lampa, forskare i klinisk oral fysiologi i Umeå, får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa forskningsrapport.

Nyheter

”Socker behöver uppmärksammas”

”Socker behöver uppmärksammas”

Socker är både en hälsobov och kariesorsak. Tandvården bör dra nytta av sambandet och informera mer om faran med det söta.

Nyheter

Så bemöter du rädslan för fluor

Oro för fluor sprider sig i sociala medier, bland annat i grupper för småbarnsföräldrar. Tandvårdspersonalen behöver kunna förmedla information om fluor på ett pedagogiskt sätt.

Nyheter

Våga ta upp tobaksbruk med patienterna

Tandvården kan göra mycket mer än i dag för att identifiera och hjälpa personer att sluta röka eller snusa. Att införa en nationell screening för att upptäcka patienter som riskerar att få munhålecancer är önskvärt, framkom vid symposiet ”Döden i dosan”.

Nyheter

”Vi är här för att träffas”

”Vi är här för att träffas”

Tandläkarna och gamla kursarna Awara Amin, Göteborg, och Ghazaleh Golestani, Stockholm, passar på att fira tioårsjubileum på mässan i Älvsjö.

Nyheter

Utan register famlar vården i blindo

För att förbättra och effektivisera vården är det nödvändigt att utnyttja data som finns i olika kvalitetsregister, exempelvis i SKaPa, registret för karies och parodontit. Det handlar inte om att hitta syndabockar utan att ta till vara på de goda exemplen.

Nyheter

Felaktiga råd kan vara farliga

Råd inom vården kan motverka hälsa. Problemet bör få större uppmärksamhet, anser Agnes Wold, professor i bakteriologi vid Göteborgs universitet.

Nyheter

Nya studier om faran med snus

Nya studier om faran med snus

– Tobak till snus odlas på ett miljövidrigt sätt som inte alls stämmer med FN:s hållbarhetsmål som Sverige har skrivit under, säger Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

Nyheter

Tandsköterskan kommer att bli allt viktigare

Tandsköterskorna kommer att bli en allt viktigare resurs i framtidens tandvård. Både existerande och helt nya kompetenser kommer att efterfrågas. Det ställer krav på tandsköterskeutbildningen.

Nyheter

Årets pristagare belönades på riksstämman

Årets pristagare belönades på riksstämman

Sex stolta och glada pristagare fick motta sina diplom vid invigningen av den odontologiska riksstämman på onsdagen.

Nyheter

Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus är omkring tre gånger vanligare bland patienter med käkfunktionsstörningar än i befolkningen i stort.

Nyheter

”Jag vill utnyttja tiden till max”

”Jag vill utnyttja tiden till max”

Nickolas Khorasani, förstaterminare på tandläkarutbildningen på Karolinska institutet, är på riksstämman för att lära sig så mycket som möjligt.

Nyheter

Antibiotikaprofylax – så gör du

Antibiotikaprofylax – så gör du

Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.

Nyheter

Så undviker du kulturkrockar i tandvården

Det är lätt hänt att människor med olika kulturella bakgrunder pratar förbi varandra. Symposiet ger tips på hur du undviker kulturkrockar inom tandvården.

Nyheter

De var tandläkare – och elitidrottare

De var tandläkare – och elitidrottare

Tandläkare är inte bara duktiga på kliniken utan också på idrottsarenan. Exempelvis är det en tandläkare som gjort det snabbaste bandymålet någonsin.

Nyheter

Så behandlar du friska sjuka

Munhålan påverkas av flertalet behandlingar och läkemedel, exempelvis cytostatika och strålning, som kan ge långvariga komplikationer. Därför är det angeläget att allmäntandvården har tillräckliga kunskaper om komplikationerna och hur de ska behandlas.

Nyheter

”Riksstämman är årets viktigaste händelse”

”Riksstämman är årets viktigaste händelse”

Arrangörerna provar nya grepp vid årets Odontologiska riksstämma och Swedental som drar igång på onsdag.

Nyheter

Fyra kvinnor blir årets studenter 2016

Fyra kvinnor blir årets studenter 2016

Fyra kvinnor blir årets tandläkarstudenter 2016. Priset delas ut på årets odontologiska riksstämma.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons