Hedersmedalj till Susanna Axelsson

Susanna Axelsson, tidigare generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), får i år Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj.

Riksstämman

Osäkert vad som hjälper vid postcovid

På uppdrag av regeringen har SBU kartlagt forskningen om behandling av patienter med postcovid. Kartläggningen visar att det vetenskapliga underlag som finns har mycket låg tillförlitlighet.

Covid-19

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Britta Björkholm ersätter från och med den 8 september Susanna Axelsson som varit generaldirektör på SBU sedan 2015 och nu går i pension.

Forskning

Susanna Axelsson slutar på SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får en ny generaldirektör i höst. Susanna Axelsson, tandläkare och nuvarande generaldirektör, går i pension.

Nyheter

Rätt urval viktigt vid kliniska studier

En liten andel kliniska randomiserade studier inom tandimplantat visar tecken på ett icke slumpmässigt urval, visar en analys. En osäker slutsats, enligt statistiker på SBU.

Forskning

SBU svarar om hydroxylapatit i tandkräm

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies? Det har SBU nyligen tittat på.

Kariologi

Ny rapport från SBU

SBU publicerar en rapport med underlag till Socialstyrelsens nya riktlinjer för tandvård.

Nyheter

Forskningen som görs inte alltid den som efterfrågas

Den forskning som behandlare och patienter efterfrågar är inte alltid den som görs, visar ny studie. Ett steg mot relevant forskning är att involvera kliniker.

Forskning

SBU har kartlagt tandvårdens evidens

För första gången har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjort en kartläggning av systematiska översikter om metoder för tandvården.

Nyheter

Hon kartlägger kunskap

Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).

Nyheter

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård.

Nyheter

SBU synar översikter inom tandvården

SBU kartlägger systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården. En rapport publiceras till våren om allt går som planerat.

Nyheter

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.

Nyheter

Enligt konstens regler

Uttrycket ”lege artis” är en viktig ledstjärna för yrkesutövande tandläkare. Men vad står det för och vad innebär det egentligen? Under Etikdagen, som anordnas av förbundets etikkommitté den 15 mars, kommer detta ibland diffusa begrepp att diskuteras.

Etik

Placerade barn får mindre tandvård

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den tandvård som de har rätt till. Det går att komma åt bristande organisation med låga kostnader, enligt en ny rapport från SBU.

Nyheter

En strålande behandling

Med ett laserinstrument kan du ta bort karies utan att vidröra patienten, eller döda bakterier i en rotkanal. Specifika våglängder hos ljuset ger många möjliga användningsområden, men det behövs fler stora vetenskapliga studier för att visa varför det fungerar.

Nyheter

Tandläkare blir generaldirektör på SBU

Susanna Axelsson, tandläkare och specialist i bettfysiologi, blir tillförordnad generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Nyheter

Professorer: Det är dags att prioritera barntandvården

De flesta åtgärder som utförs i barn- och ungdomstandvården saknar evidens, enligt en SBU-rapport. Detta är otillfredsställande för professionen och borde oroa också beslutsfattare. Det skriver fyra professorer i en debattartikel.

Debatt

Hon ska täppa till luckorna

De vetenskapliga bevisen för effektiviteten av olika behandlingar inom tandvården är i flera fall bristfälliga. Det finns många och stora kunskapsluckor att täppa till. En av dem som jobbar intensivt med det är Sofia Tranæus.

Okategoriserade

Vidgade uppdrag för myndigheter

Socialstyrelsen får en utvidgad och tydligare roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Två andra myndigheter får också utökade uppdrag.

Nyheter

Stora kunskapsluckor inom barntandvården

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns stora kunskapsluckor inom barntandvården. Det visar en pågående systematisk kartläggning.

Nyheter

Samverkan viktig för framtidens forskning

För att göra stora och bra studier blir samverkan över olika gränser allt viktigare.

Nyheter

Snabba svar på viktiga frågor

Forskning som kan ge svar på tandvårdens viktiga frågor inom fem år bör prioriteras.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons