Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Tobaksvanor kartläggs i ny databas

Finns det ett samband mellan snusning och pankreascancer? Slutar folk röka när de börjar snusa? Vilka faktorer påverkar förändringar i tobaksbruk? Det är frågor som kan få svar med hjälp av en ny, riksomfattande databas om tobaksvanor.

Nyheter

Privata vårdgivare ansluts till SKaPa

Allt fler små privata vårdgivare inom tandvården kan gå med i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Kariologi

Nytt implantatregister kör igång i februari

Kvalitetsregistret SKaPa växer. En ny del, det nya implantatregistret Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), börjar testköras i februari 2022 om allt går som planerat.

Nyheter

Tre belönas för att de skapade SKaPa

Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.

Kariologi

Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Forskning

SKaPa visar tydliga trendbrott

SKaPa är världens största register för odontologisk data. Årets rapport från kvalitetsregistret visar till exempel tydligt att trenden är bruten vad gäller ökning av karies hos små barn, och att sköra äldre ofta förlorar kontakten med tandvården.

Kariologi

Jämlikhet inom ortodonti undersöks

Tandreglering ska vara rättvis och jämlik, anser Emma Göranson, ortodontist i Östergötland. Därför tar hon reda på hur det ser ut i praktiken.

Nyheter

SKRIande behov av nytt implantatregister

Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) är namnet på ett nytt implantatregister som kan finnas inom ett par år.

Nyheter

Personalen har tyst kunskap om klinikens vårdkvalitet

Lyssna på personalens bedömning av vårdkvaliteten. Det kan ge en bild av hur länge tandfyllningar håller, visar ny forskning vid Malmö universitet.

Arbetsmiljö

Sverige kan få nytt implantatregister

Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Periimplantit-patienter har även parodontit

Nästan åtta av tio patienter med periimplantit har också parodontit. Det visar färsk statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

De som mäter fickdjup hittar fler parodpatienter

Folktandvården i Sörmland, Örebro och Skåne registrerar ofta fickdjupsstatus på sina patienter. Samtidigt finner de också en hög andel med parodontit. Det visar statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.

Nyheter

Många friska i munnen

Drygt 60 procent av ungdomar mellan 11 och 19 år och över hälften av vuxna mellan 20 och 79 år kan ses som friska i munnen.

Nyheter

Stegvis exkavering har ökat

Stegvis exkavering har blivit vanligare. Det visar ny statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Bara hälften får sjukdomsbehandling

Bara hälften (51 procent) av patienterna mellan 10 och 19 år får sjukdoms- eller förebyggande behandling i samband med reparativ terapi på grund av karies, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Trenden mot ökad karies har kanske vänt

Karies fortsätter att öka hos yngre barn, men nu syns det kanske en vändning i statistiken hos de allra yngsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) i sin senaste årsrapport.

Nyheter

Frisktandvårdspatienter får fler fyllningar

Patienter med frisktandvård har fler åtgärder för sjukdomsbehandling, fyllningar och kronor än patienter som betalar löpande för sin tandvård, berättar Lars Gahnberg, registerhållare och ansvarig för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Nyheter

Karies ökar hos de äldsta

Karies och fyllningar ökar hos de äldsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.

Nyheter

FN intresserat av en miljard tandköttsfickor

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) väcker intresse internationellt.

Nyheter

Bus eller godis? Karies fortsätter öka hos barn

Karies fortsätter att öka hos yngre barn, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.

Nyheter

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.

Karriär & porträtt

“Oroväckande ökning av karies hos barn”

Karies ökar hos yngre skolbarn, visar statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Nyheter

Rätt behandling till rätt patient

Björn Lundberg, privattandläkare i Visby har länge haft ett vårdprogram för riskpatienter, men hittills har det varit svårt att se om rätt patient har fått rätt vård. Nu tar han reda på det med hjälp av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Nyheter

Jämförelser skapar
bättre vård

Att våga titta på sin verksamhet och jämföra sig med andra är ett steg mot förbättring.

Nyheter

Ny portal om karies och parodontit öppnas i höst

I höst öppnas en portal där anslutna kliniker kan hämta rapporter om sin verksamhet.

Nyheter

Svårt att utvärdera tandvården

Socialstyrelsen har utvärderat tandvården i Sverige – men kan inte bedöma hur bra den är.

Fördjupning

Statistiken ger överblick

Privattandvården börjar ansluta sig till Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa). Först ut är Gotlands äldsta tandvårdsmottagning.

Reportaget

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons