Förlorat luktsinne behöver tidig träning

Att upptäcka ett förlorat luktsinne är viktigt av flera skäl. Dels är det ett symtom på covid-19-infektion, dels behöver den som har drabbats träna sinnet för att det ska fungera bra igen.

Covid-19

Covid-19, etik och parodontit i topp

Åtta av de tio mest lästa nyheterna på Tandläkartidningens webbplats under 2020 handlar om covid-19-pandemin. Annat som väckt mycket intresse är våra etikartiklar och den nya klassificeringen för parodontit.

Covid-19

Mekanisk tungrengöring förbättrar smakupplevelsen

En mekanisk tungskrapa kan förbättra smakupplevelserna för både äldre och yngre personer, liksom för rökare och icke-rökare, visar ny tysk studie.

Forskning

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.

Covid-19

Minskad smärta vid BMS förbättrar smaksinnet

Behandling av sjukdomen Burning Mouth Syndrome påverkar patienternas smaksinne. Det konstaterar kanadensiska forskare.

Forskning

Vart femte läkemedel kan ge smakförändringar

Ett av fem läkemedel kan ha smakförändring som biverkan, visar en nederländsk genomgång.

Forskning

Klarare bild av smärtsjukdomen BMS

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin bidrar till att bilden av den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, klarnar något.

Forskning

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons