De undersöker smärta och genus

De undersöker smärta och genus

Anna Lövgren, forskare vid Umeå universitet, handleder ett nytt doktorandprojekt om genus inom tandvården.

Forskning

 Morfin per telefon är inte god vård

 Morfin per telefon är inte god vård

Trots att mannen hade diabetes skrev en tandläkare ut morfin efter en behandling. Patienten lades sedan in på sjukhus för intensivvård. Nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tandläkaren inte tog hänsyn till patientens behov och hälsotillstånd.

Etik

Digital ordination för käkfunktion

Digital ordination för käkfunktion

Det var lite si och så med följsamheten märkte Nancy Piltan när hon förskrev rörelseträning till unga patienter med temporomandibulär dysfunktion, TMD. Lösningen blev att digitalisera ordinationerna. Resultatet blev en app.

Nyheter

Här är käkens funktion i fokus

Här är käkens funktion i fokus

Hur stort kan du gapa? Två centimeter? Tre? Eller så att munhålan får samma volym som en fingerborg? Ett ägg? Vid avdelningen för klinisk oral fysiologi på Umeå universitetssjukhus både förfinar man metoderna för att mäta käkfunktion, och hjälper patienterna att träna käken.

Metod, klinik & praktik

Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning

Kronisk smärta vanligt vid käkfunktionsstörning

Kroniska smärttillstånd är vanligare hos personer med käkfunktionsstörning jämfört med i befolkningen generellt.

Forskning

Så blir du bettfysiolog

Så blir du bettfysiolog

Är du tandläkare med ett stort intresse för människor? Är du nyfiken, empatisk och tålmodig? Vill du gå på djupet med patient­ernas smärtproblem? Då kan bett­fysiologi vara rätt ­specialitet för dig. Läs första delen i Tandläkartidningens nya artikelserie om tandläkarnas specialiteter.

Karriär & porträtt

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärtskola kan hjälpa unga

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.

Nyheter

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

VR och app kan hjälpa mot tandvårdsrädsla

Randomiserade kontrollerade studier av virtual reality (VR) och en smartphone-app visar att de kan hjälpa barn med tandvårdsrädsla.

Forskning

Placeboeffekten en hjälpande kraft

Placeboeffekten en hjälpande kraft

Patientens förväntningar påverkar hur väl behandlingen går. Det handlar om placeboeffekten, som innebär att kroppen reagerar på de förväntningar som byggts upp i hjärnan, och som du kan ta vara på för att få ett bättre behandlingsresultat.

Metod, klinik & praktik

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan har minskat

Tandvårdsrädslan i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1960-talet. Nu anger 19 procent att de är drabbade medan det då var över 60 procent. Men de som är drabbade har stora problem, visar en ny svensk avhandling.

Forskning

Naltrexon i låg dos kan fungera som smärtlindrare

Naltrexon, som normalt används för alkoholberoende, kan i låga doser fungera som en smärtlindrare vid kroniska smärttillstånd. Det kan amerikanska forskare visa i en systematisk genomgång av tillgängliga data.

Forskning

Apoteket slog larm om tandläkare

Apoteket slog larm om tandläkare

Apoteket slog larm när en tand­läkare i Stockholm verkade skriva ut för mycket narkotika. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande hantering av narkotiskt läkemedel.

Etik

Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet

Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet

En systematisk sammanställning av tillgängliga data stärker teorin om att nervskador kan ligga bakom burning mouth syndrome.

Forskning

TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet

TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet

Ungefär hälften av de ungdomar som angav smärta i de temporomandibulära lederna har fortfarande problem som unga vuxna, enligt en ny svensk studie.

Forskning

Den andra epidemin

Den andra epidemin

I skuggan av covid-19 kämpar USA mot en annan epidemi, opioid-­epidemin, som dödar tusentals människor varje år. Samtidigt som nya studier från USA påvisar tandläkarnas betydelse för att minska opioidberoendet har Läkemedelsverket i Sverige publicerat en ny del­rapport om svenska förskrivningar av opioider mellan 2006 och 2018.

Nyheter

Musik påverkade inte smärtupplevelsen

Musik påverkade inte smärtupplevelsen

Varken klassisk eller black metal-musik hade någon signifikant effekt på smärtupplevelsen i tandläkarstolen, visar ny svensk forskning.

Forskning

Minskad smärta vid BMS förbättrar smaksinnet

Behandling av sjukdomen Burning Mouth Syndrome påverkar patienternas smaksinne. Det konstaterar kanadensiska forskare.

Forskning

Orofacial smärta ökar

Orofacial smärta ökar

Svenskarna drabbas i allt högre utsträckning av orofacial smärta och kvinnor har en mer än fördubblad risk att drabbas, visar en ny stor svensk studie.

Forskning

Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning

Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning

Patienter som är oroliga inför rotfyllningen har fyra gånger så hög risk att uppleva smärta under ingreppet, visar ny forskning.

Forskning

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons