Tandvården viktig del när hälsoprogram för unga tas fram

Från det barnet ligger i magen tills det fyller 20 år ska individen omfattas av ett nationellt hälsoprogram för samhällets olika insatser under barn- och ungdomsåren. Det är Socialstyrelsen som håller i trådarna för att ta fram det nya programmet, där tandvården har en central roll.

Nyheter

Regeringen vill få koll på egenförskrivningen av läkemedel

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga bland annat tandläkares förskrivning av läkemedel och teknisk sprit som görs utanför den ordinarie vården.

Nyheter

Förstärkning till arbetet med riskbedömning inom tandvården

SBU och TLV har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet med riskbedömningen är en mer jämlik tandvård.

Nyheter

Ökad tandhälsa för barn och unga – utom för en grupp

Kariesförekomsten hos barn och unga fortsätter över lag att minska. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. I en åldersgrupp ses dock en tydlig försämring och en ökning av andelen med kariesangripna tänder.

Nyheter

Ny modell för riskbedömning ska tas fram

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Detta för att tandvårdens resurser ska användas mer effektivt.

Nyheter

Urban Alsenmyr invald i ST-rådet

Urban Alsenmyr, ledamot i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse har valts in i Socialstyrelsens nationella råd för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet).

Personnytt

Fortfarande brist på tandläkare i Sverige

Det är brist på tandläkare i 17 regioner i Sverige. 13 regioner uppger en brist på specialisttandläkare. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nyheter

Ungas munhälsa kan bli del av nytt hälsoprogram

Socialstyrelsen föreslår i en ny rapport att munhälsa och tandvård blir en del av ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga.

Nyheter

Nya nationella riktlinjerna för tandvård klara

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård som började gälla redan förra året.

Nyheter

Skärpt kontroll av tandvårdsstödet utreds

Nu ska Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda hur man ska förhindra missbruk av det statliga tandvårdsstödet. Bland annat ska man titta på om det bör krävas tillstånd för att driva ett tandvårdsföretag.

Nyheter

Karies fortsätter att öka hos sexåringar

Munhälsan hos Sveriges förskolebarn har blivit sämre. Fler sexåringar har karies och andelen med många kariesskadade tänder har ökat kraftigt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kariologi

Satsning på vård och omsorg för äldre

Ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre inrättas vid Socialstyrelsen. Munhälsa och munvård blir en viktig del, enligt Elisabeth Wärnberg Gerdin, medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen.

Nyheter

Hon håller uppsikt över munhälsan

Elisabeth Wärnberg Gerdin är medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen. Hennes mål: Alla ska få jämlik och kunskaps­baserad vård till en rimlig kostnad.

Nyheter

Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. I dessa inriktar man sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

Nyheter

Fortsatt färre tandvårdsbesök under pandemin

Antalet besök till tandvården var under förra året fortfarande lägre än före pandemin. Nu syns också konsekvenser i form av fler fyllningar och utdragna tänder hos de patienter som inte undersöktes under år 2020.

Covid-19

Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Nyheter

Kartläggning av tandvård skjuts på framtiden

God och jämlik tandvård och munhälsa är arbetsnamnet på en kartläggning som Socialstyrelsen skulle lägga fram i slutet av 2021. Nu har rapporten skjutits fram på obestämd tid.

Nyheter

Webbkurs om riktlinjerna

En webbutbildning om de nya nationella riktlinjerna för tandvård blir klar i mitten av mars 2022.

Nyheter

Prisregleringar kritiseras i remissvar

De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.

Nyheter

Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård

Elisabeth Wärnberg Gerdin är nytt medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen sedan augusti 2021. Socialstyrelsen har länge varit utan ett medicinalråd inriktat på tandvård.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons