Tjänstetandläkarna röstade ja till SOL

Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård, SOL, blir en del av Tjänstetandläkarna. Det röstades igenom på Tjänstetandläkarnas årsmöte i fredags.

Nyheter

Hur var arbetet i referensgrupperna?

I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.

Nyheter

Tandläkarna höll sitt första digitala förbundsmöte

Ombuden är positiva efter Sveriges Tandläkarförbunds första digitala förbundsmöte, men inget ersätter att träffas på riktigt.

Nyheter

Tandläkarförbundet vill stärka kompetens

Sveriges Tandläkarförbund ska arbeta för att förstärka kompetensen hos tandläkarutbildningarna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nyheter

Hon månar om de utsatta

Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.

Nyheter

Förbundsmötets beslut för framtiden

Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons