SSRI-läkemedel kan påverka marginala bennivån

SSRI-läkemedel kan påverka marginala bennivån

Patienter som äter SSRI-preparat mot depression har efter knappt fyra år i snitt tio gånger större förändringar av marginal bennivå vid implantat än patienter som inte äter läkemedlet.

Forskning

SSRI dubblerade andelen misslyckade implantat

Antidepressiva SSRI-preparat påverkar benmetabolismen negativt, vilket fördubblar risken att implantat misslyckas.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons