Bakterier i rotkanalen kan försvåra stamcellsbehandling

Bakterier i rotkanalen kan försvåra stamcellsbehandling

Bakterier som ofta infekterar rotkanalen påverkar användningen av gener hos stamceller som används i regenerativa endodontiska terapier; differentieringen bromsas och inflammationer stimuleras. Desinficering av rotkanalen är därför en nyckel till framgångsrik stamcellsbaserad terapi, visar ny forskning.

Forskning

Tandens celltyper kartlagda via RNA

Tandens celltyper kartlagda via RNA

Kartläggning av cellpopulationerna i pulpa och parodontium pekar på att omgivningen styr stamcellers beteende.

Forskning

Stadiga fixturer tack vare membran

Stadiga fixturer tack vare membran

I framtiden bygger man ben med hjälp av membran och stamceller. Operationerna blir enklare, läk­tiderna kortare och allt planeras i en 3D-modell. Men ännu befinner sig det mesta av detta på ­forskningsstadiet.

Nyheter

Stamceller kan rädda tänder

Stamceller kan rädda tänder

Traumaskadade tänder hos barn och unga kan behandlas med pulparegenerering. Nelly Romani Vestman, endodontist i Umeå, har fått 1,5 miljoner kronor för att utveckla metoden.

Endodonti

Protetik och ­estetik har fått större betydelse

Protetik och ­estetik har fått större betydelse

Kirurgi och protetik har närmat sig varandra när det gäller behandling med implantat. På senare år har estetiken och därmed vikten av att bevara mjukdelar fått större betydelse.

Nyheter

Deras fynd kan revolutionera tandvården

Deras fynd kan revolutionera tandvården

Stamceller som har sitt ursprung i nerver spelar en stor roll för hur tänder bildas och växer. I framtiden kanske de kan läka skadade tänder.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons