Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Vibrationsstandarden ISO 5349 bedömer högfrekventa vibrationer, som överstiger 1 250 Hz, som irrelevanta. Genom att standarden ”tar bort” högfrekventa vibrationer kan tillverkare kalla en highspeedborr för vibrationsfri. Men vibrationerna finns där, och de är inte goda.

Nyheter

Så testas dentala material

Så testas dentala material

Vad du sätter i patientens mun är ditt ansvar. Med CE‑märkning vet du att materialet upp­fyller ­kraven i regelverket. Men experterna tycker att det borde krävas ännu mer.

Metod, klinik & praktik

Standarder löser problem

Standarder löser problem

Standarder handlar inte bara om dimensioner på till exempel rotkanalsfilar och borr. Flera nya områden är på gång. Snart kan det också finnas en standard för svensk barntandvård. Det blir i så fall den första i sitt slag i tandvården.

Okategoriserade

Nya standarder inom tandvården

Nya eller uppdaterade standarder inom tandvården finns på ett antal områden.

Nyheter

Standardisering – arbetet som ständigt pågår

Standardisering – arbetet som ständigt pågår

Följ standarderna som finns inom tandvården. Då vet du att du uppfyller alla gällande EU-direktiv.

Okategoriserade

Standarder löser problem inom tandvården

Standarder löser problem inom tandvården

Det finns drygt 160 standarder inom tandvården i Sverige. En standard är ett sätt att lösa återkommande problem.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons