Larm om arbetsmiljön på klinik i Kronoberg

Hög arbetsbelastning, konflikter, arbetsrelaterad stress och sjukdom. Medarbetare på käkkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö har slagit larm om arbetsmiljöproblem.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Våld kan ligga bakom käkledsproblem

Patienter med symtom från käklederna är vanliga inom tandvården. Våld kan ligga bakom käkledsproblem oftare än många tror, menar Anna Jinghede, tandläkare och polis.

Nyheter

Kvinnliga tandläkare mer drabbade av stress än manliga

Det är tre gånger vanligare att en kvinnlig tandläkare är sjukskriven med en psykiatrisk diagnos än att en manlig tandläkare är det. Det visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

Arbetsmiljö

Smärtskola kan hjälpa unga

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.

Nyheter

Unga behöver verktyg mot stress

Per Alstergren anser att tandvården bör ge tonåringar verktyg för att hantera stress och smärta. Han ansvarar för orofaciala smärtenheten i Malmö, där han träffar många med stressrelaterad orofacial smärta.

Karriär & porträtt

Lågt inflytande ökar den upplevda arbetsbelastningen

Närmare hälften av de tillfrågade tandläkarna anger att de har ett lågt inflytande över sina jobb och upplever en hög arbetsbelastning. Något som kan balanseras med ökat socialt stöd och ökat inflytande, menar de svenska forskarna.

Arbetsmiljö

Lång väg tillbaka efter utmattningssyndrom

Stressen bland tandläkare hamnar ofta i skuggan av de besvär som beror på fysisk belastning. Stress ökar risken för psykisk ohälsa och nu visar ny forskning att många som drabbas av utmattnings­syndrom har svårt att bryta tillståndet och komma tillbaka till jobbet.

Arbetsmiljö

Trivsel i topp i Blekinge

För ett år sedan började Folktandvården Blekinge arbeta på ett nytt sätt. Vårdutförarna har fler bokade vårdtimmar, men samtidigt mindre klinikbunden tid. De anställda är nöjda med nyordningen, visar en utvärdering.

Arbetsmiljö

Robot kan minska barns ångest vid tandingrepp

Roboten Irobiq kan hjälpa barn att hantera stress och ångest under tandläkarbesöket. Det visar en turkisk studie.

Forskning

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Höga krav med låg lön ökar risken stort för TMD

Obalans i förhållandet mellan krav och belöning på arbetsplatsen mer än fördubblar risken att drabbas av temporomandibulära problem, visar en ny studie från Australien.

Forskning

Övergrepp kan upptäckas inom tandvården

Minnet av sexuella övergrepp kan hos en del personer väckas i tandvårdsvårdssituation. Genom att lära sig känna igen subtila signaler kan tandläkaren hjälpa till.

Forskning

Så påverkas ditt arbete av hur du sover

Får du tillräckligt med sömn? Eller påverkas din sömn kanske av en stressig situation på jobbet? Ny forskning har undersökt hur sömnbrist i sin tur påverkar arbetsförmågan, till exempel hur väl du klarar stress.

Forskning

Buller mer stressande än farligt

Problemen med buller har fått för lite uppmärksamhet på senare tid, tycker Marie Claesson. -Ljudnivåerna hade högre prioritet i branschen på 1980- och 90-talen då maskinerna gav ifrån sig mer ljud, säger hon. Beskrivningen av tandvårdspersonalens arbetsmiljö på den partsammansatta webbportalen arbetsmiljoupplysningen.se indikerar att hon har en poäng: där radar man upp problemen med vibrationer,...

Nyheter

Gott samarbete ger bättre tandvård

Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.

Nyheter

Därför ökar tandläkarnas stress

– De upplever ofta situationer med direkt motstridiga krav vilka kan vara svåra att hantera, menar forskaren Hanne Berthelsen.

Fördjupning

Så anmäler du våld och försummelse

Som tandläkare är du skyldig att anmäla misstanke om våld, övergrepp och omsorgssvikt mot barn och ungdomar till socialtjänsten. Även våld mot vuxna kan anmälas under vissa omständigheter.

Okategoriserade

Arbetsmiljön påverkar stress

Den psykosociala arbetsmiljön på tandläkarhögskolorna avgör om kvinnliga studenter känner sig stressade, enligt Ingrid Schéle, nybliven doktor i psykologi.

Student

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons