Så vill regeringen stärka arbetet mot välfärdsbrottsligheten

Regeringen ger nu Inspektionen för vård- och omsorg i uppdrag att ta fram nya verktyg identifiera och agera mot oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Nyheter

Tandvården blir bättre på att anmäla incidenter

Antalet rapporter om negativa händelser och incidenter rörande medicinteknisk utrustning från tandvården ökar. Under 2022 tog Läkemedelsverket emot fler rapporter jämfört med de fem föregående åren.

Nyheter

Rekordhögt betyg till tandvården

När Sveriges invånare får betygsätta olika typer av samhällsservice ligger tandvården återigen i topp, denna gång med rekordhögt betyg.

Nyheter

Lägst besöksfrekvens hos 35-åringarna

Var tredje 35-åring i Dalarna har inte besökt tandvården de senaste två åren. Det visar en studie som Folktandvården Dalarna genomfört bland länets 35-85-åringar.

Nyheter

Tandvården fortsätter toppa nöjdhetsindex

Även i år ligger tandvården i topp när det gäller patientnöjdhet. Allra nöjdast är patienterna som går till privata tandvårdskliniker, visar en undersökning från Svenskt kvalitetsindex.

Nyheter

Tandvården toppar nöjdhetsindex

Tandvården får åter högt betyg av kunderna. Det visar den undersökning som Svenskt kvalitetsindex har genomfört.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons