10 tips till dig som vill bli pedodontist
Det viktigaste för att bli en bra specialist i pedodonti är just att man verkligen är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar, tycker Henrik Olsson. Foto: Emil Malmborg

10 tips till dig som vill bli pedodontist

Tema specialist 6 apr 2016
Dela artikeln
– Det är inte tråkigt på jobbet någon dag. Jag vaknar på morgonen och tycker att det är riktigt trevligt att gå dit, säger Henrik Olsson om sitt jobb vid avdelningen för pedodonti på Tandvårdshögskolan i Malmö.

– Det är stor variation och det tycker jag är kul. Jag forskar, undervisar och har egna patienter.

Henrik Olsson Ålder: 38 år. Jobb: Doktorand och övertandläkare vid odontologiska fakulteten i Malmö, avdelningen för pedodonti. Utbildning: Tandläkarutbildning i Malmö – examen 2002, specialistutbildning i pedodonti i Malmö – examen 2011. Bor: I Malmö. Familj: Sambo och hund. Fritid: Spelar golf, går på teater, tränar yoga och på gym. Foto: Emil Malmborg

Henrik Olsson
Ålder: 38 år.
Jobb: Doktorand och övertandläkare vid odontologiska fakulteten i Malmö, avdelningen för pedodonti.
Utbildning: Tandläkarutbildning i Malmö – examen 2002, specialistutbildning i pedodonti i Malmö – examen 2011.
Bor: I Malmö.
Familj: Sambo och hund.
Fritid: Spelar golf, går på teater, tränar yoga och på gym.
Foto: Emil Malmborg

Henrik Olsson utbildade sig till tandläkare i Malmö och jobbade sedan inom folktandvården i Skåne tills han blev assistenttandläkare och sedan ST-tandläkare vid avdelningen för pedodonti. Han gick en fakultetsfinansierad uppdragsutbildning i pedodonti och blev specialist 2011.

– Tanken är att jag ska bli kvar vid fakulteten, säger han.

Nu har Henrik en doktorandtjänst på halvtid och forskar om smärtlindring i samband med oralkirurgi på barn och ungdomar. Avhandlingen blir klar 2020 om allt går som det är tänkt.

Han är också övertandläkare och adjunkt på kvartstid, vilket innebär att han undervisar och handleder studenter på kliniken, främst på tandläkarutbildningen. Han jobbar även kvartstid som studierektor för ST-utbildning vid fakulteten, där det finns 24 blivande specialister.

– Jag jobbar inte mycket kliniskt just nu, men på sikt blir det mer.

Henrik Olsson blev intresserad av pedodonti tack vare bra lärare och handledare i ämnet.

– När jag sedan jobbade inom allmäntandvården tyckte jag att det var intressant och spännande att behandla barn och ungdomar, och jag märkte att det fungerade rätt bra att kommunicera med dem och deras föräldrar. Klinikchefen var också intresserad av barntandvård så det blev utvecklande diskussioner.

Den största skillnaden mellan att vara pedodontist jämfört med att vara allmäntandläkare är att man som pedodontist inte behandlar vuxna. Ett par fördelar med att vara specialist som Henrik Olsson uppskattar är att man får mer tid att reflektera över behandlingar och mer tid med varje patient.

– De flesta av mina patienter kräver lite extra uppmärksamhet för att de ska klara av att få tandvård, säger han.

– Tandvården ska vara tillgänglig för alla, även den som har en funktionsnedsättning eller annat som försvårar i tandvårdssituationen. Ingen ska hamna utanför. Det handlar om jämlik vård, helt enkelt.
Janet Suslick

Tips till dig som vill bli pedodontist

1. Tänk dig in i rollen. Som pedodontist behandlar du barn och ungdomar med funktionshinder, uttalad tandvårdsrädsla, komplicerade tandskador och allvarliga sjukdomar. Du jobbar också med att utbilda, konsultera, handleda och forska. Passar det dig?

2. Öva tålamod. Är du en lugn person med ett gediget intresse för barn och ungdomar? Är du pedagogisk och har lätt för att bemöta personer med speciella behov? Är jämlik vård viktig för dig? Svarar du ja, passar du kanske som pedodontist.

3. Bestäm dig. Om du vill bli specialist, gäller det att fatta ett beslut om vilken inriktning du vill ha. Visa ett tydligt fokus, spreta inte för mycket.

4. Var målmedveten. Vill du bli pedodontist är det bra att gå diplomkurser som har med barn- och ungdomstandvården att göra. Diplomkurser i pedodonti/pediatrik samt barnpsykologi/psykiatri passar att börja med. Diplomkurser i pedagogik, kariologi och ortodonti är också relevanta.

5. Lär dig lustgas. Gå en kurs i lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård. Det gör det lättare att få en assistenttandläkartjänst vid en pedodontiklinik.

6. Skaffa dig erfarenhet. Efter ett par år som allmäntandläkare kan det vara dags att söka jobb vid en pedodontiklinik.

7. Lär dig av misstagen. Reflektera över varför det inte gick som det skulle.

8. Ge inte upp. Fortsätt att visa ett intresse även om du inte får en assistenttandläkartjänst eller en plats på specialistutbildningen vid första försöket. Askultera. Ställ frågor till pedodontisterna om egna patientfall. Bygg upp ett kontaktnät.

9. Undervisa. Pedagogiska meriter spelar roll. Att dela med sig av sina kunskaper är en viktig uppgift för specialister i pedodonti.

10. Forska. Vetenskapliga meriter kan vara avgörande för att få en plats på specialistutbildningen. Visa ett intresse för forskning och delta i ett projekt.

 

Svenska Pedodontiföreningen
* Svenska Pedodontiföreningen är en förening för specialister och tandläkare under specialistutbildning i barn- och ungdomstandvård. Föreningen ordnar vårmöten, barntandvårdsdagar och arrangemang vid den årliga odontologiska riksstämman.

* Pedodontistföreningen ger ut medlemstidningen Barntandläkarbladet och delar ut forskningsstipendier.

* Endast specialister och tandläkare som går specialistutbildningen i pedodonti kan bli aktiva medlemmar. Andra intresserade kan bli passiva medlemmar. Medlemmar i Sverige måste vara med i Sveriges Tandläkarförbund.

* Läs mer: www.spf.nu.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tips till dig som vill bli specialist"

8 tips till dig som vill bli bettfysiolog

TEMA SPECIALIST Daniel Ovesson är nyutbildad specialist i bettfysiologi. Hans patienter har ofta mångfasetterade besvär. Det kan ta tid att lindra deras smärta, men det är roligt att lyckas.
6 apr 2016

9 tips till dig som vill bli endodontist

Tema specialist Första tentan i endodonti var den enda han inte klarade på första försöket under grundutbildningen. Det sporrade Roberto Vidana att bli endodontist.
6 apr 2016

10 tips till dig som vill bli käkkirurg

Tema specialist Choung Ly tränade kampsport tidigare, men nu är det slut med det. Som käkkirurg måste han vara rädd om sina fingrar.
6 apr 2016

7 tips till dig som vill bli odontologisk radiolog

Tema specialist Katarina Rydin har alltid varit intresserad av diagnostik. I dag är hon specialist i odontologisk radiologi i Sundsvall.
6 apr 2016

7 tips till dig som vill bli ortodontist

Tema specialist Goda förebilder påverkade både yrkesvalet och inriktningen för Karolina Mikkelä Stange, ortodontist i Nässjö. Som barn gillade hon sina tandläkare, och under ungdomsåren gick hon hos en trevlig tandreglerare.
6 apr 2016

10 tips till dig som vill bli parodontolog

Tema specialist Lena Brungs fick sin specialistutbildning serverad på ett silverfat. Det är hon tacksam för i dag.
6 apr 2016

8 tips till dig som vill bli protetiker

Tema specialist – Jag är lyckligt lottad. Jag får göra det jag tycker är allra roligast, och får kalla det för arbete också, säger Jenny Petersson, specialist i oral protetik i Borås.
9 okt 2015

9 tips till dig som vill bli sjukhustandläkare

Tema specialist Anna Hartwig, sjukhustandläkare i Örebro, älskar sitt jobb. Det är blandningen som gör jobbet kul, tycker hon.
6 apr 2016

11 tips till dig som vill bli privat specialist

Tema specialist – Att vara privat specialist ger många möjligheter att utvecklas. Jag jobbar hårt, men det är en enorm förmån att kunna utforma vården som jag själv vill, säger Annika Sahlin-Platt, parodontolog i Stockholm.
3 maj 2016

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch