Fluorsköljning blev en succé
Försöket med fluorsköljning efter lunch på äldreboendet har fallit väl ut. Foto: Colourbox

Fluorsköljning blev en succé

Tema äldretandvård 7 jan 2016
Dela artikeln
Små insatser kan göra underverk för de äldres tandhälsa. Det visar det arbete som bedrivs på äldreboenden i främst Söderhamn och Hudiksvall.

– Responsen från både de äldre och personalen är mycket positiv, berättar tandhygienist Maria Söråker, som startade projektet med stöd av Folktandvården Gävleborg.

Upprinnelsen till projektet var det stora behov av insatser för de äldre som Maria Söråker fann när hon reste runt och utförde munhälsobedömningar. Efter utbildning av personalen startades projektet 2014, och nu är hela Söderhamns kommun och nästan hela Hudiksvalls kommun är involverade.

– Många äldre har karies, muntorrhet och matrester kvar i munnen. Min intention blev att införa tandborstning två gånger om dagen samt fluorsköljningar efter lunch. Sköljningarna bidrar också till att få bort matrester som annars skulle kunna ligga kvar lång tid. Dessutom är ju de äldre samlade vid lunch, så det går lättare för personalen att hjälpa dem, berättar hon.

Vid uppföljningen av försöket med fluorsköljning har personalen berättat att vissa äldre behöver lite mer hjälp i början, men att de därefter klarar det själva. De äldre frågar också efter fluorsköljning om personalen inte hunnit få fram den direkt efter lunch.

Genom projektet har det också knutits kontakt mellan tandvården, så att de individer som har problem kan få hjälp i tid och därmed bibehålla en friskare munhälsa.

Satsningen i Söderhamn och Hudiksvall har fått gensvar; flera tandhygienister har nappat och infört tandborstning och fluorsköljning på flera platser. I dag är det mer än 550 brukare i Gävleborg som deltar, och fler är på gång.

– Modellen har också spridit sig till tandhygienister utanför länet, berättar Maria Söråker.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Äldretandvård"

Kommunal tandhygienist lyfter sköras munhälsa

Tema äldretandvård Äldres tandhälsa har fått en mer framskjuten plats i Mariestad sedan kommunen anställt en tandhygienist.
8 jan 2016

Uthållig kämpe för de äldre

Porträttet – Den uppsökande verksamheten kommer för sent, munhälsan har ofta redan raserats när äldre får rätt till fri munhälsobedömning. Det säger Lars Gahnberg som inte bara brinner för äldres rätt till god oral hälsa, utan även för skidåkning.
28 dec 2015
Plusmaterial

Individuella bedömningar extra viktigt för äldre

Metod Alla blir äldre. Men vi åldras olika. Därför är det speciellt viktigt att göra individuella bedömningar innan du behandlar äldre patienter.
21 dec 2015

”Tidigare insatser kan rädda äldres tänder”

Tema äldretandvård Att tänka profylaktiskt är grundläggande inom svensk tandvård, men äldretandvård är ett undantag.
15 jan 2016

Kurs i gerodonti inspirerar

Tema äldretandvård Robert Bohlin trivs inom äldretandvården. För att fördjupa sina kunskaper gick han i höstas en diplomkurs i gerodonti.
15 jan 2016
Plusmaterial

God äldretandvård en stor utmaning

Vetenskap Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.
15 dec 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch