Patientjournalen utgör grunden för en säker vård

Insändare 22 dec 2016
Dela artikeln
Patientsäkerhet, tid och pengar. Så kan man sammanfatta journalens roll inom tandvården. Men anmälningar till IVO blottar ofta brister i journalföringen. Därför har sex myndigheter nu gjort gemensam sak och i en insändare till Tandläkartidningen sammanställt rekommendationer och regler kring journalföring.

Var vänlig logga in för att ta del av materialet.

Du har klickat på en låst artikel, som är exklusiv för Tandläkartidningens prenumeranter och Tandläkarförbundets medlemmar.
Logga in med ditt prenumerantnummer som består av sex siffror. Du hittar numret till höger på tidningens adressetikett, i vårt nyhetsbrev eller på din faktura från Tandläkartidningen.
Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch