Facebook en viktig kanal <br />– om du har tid
Det krävs tid för att sköta sin facebook-sida. Men det kan samtidigt vara ett trevligt sätt att kommunicera med kunderna. Det krävs tid för att sköta sin facebook-sida. Men det kan samtidigt vara ett trevligt sätt att kommunicera med kunderna.

Facebook en viktig kanal
– om du har tid

3 maj 2012
Dela artikeln
Med facebook har en ny mediekanal öppnats även för tandläkarna. Det gäller dock att vara noga med innehållet för att slå vakt om den professionella statusen. Facebook kräver både engagemang och tid men kan vara en intressant marknadsföringskanal mot befintliga och nya patienter.

Facebook ger nya möjligheter för en tandläkare att enkelt och kostnadsfritt nå potentiella kunder. Men samtidigt kan en ogenomtänkt aktivitet på facebook också leda till oönskade feltolkningar och missriktade budskap vars konsekvenser kan vara svåra att korrigera.

– När det gäller facebook finns det en uppfattning om »att man måste hoppa på tåget annars blir man kvar på perrongen«. Men innan man som tandläkare startar en professionell
facebookprofil måste man fråga sig vad den ska tjäna till, syfte och nytta. För en tandläkare kan det vara ett sätt att bygga relationer och marknadsföra tjänster menar, Anders Svensson, lektor inom medie-och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

För en ovan facebookanvändare kan det inledningsvis vara svårt att hitta rätt ton och innehållsnivå i sin kommunikation.
– Många företag som utnyttjar facebook som marknadsföringskanal använder ett rationellt och informativt språk. Det är inte alltid så populärt. Folk i allmänhet förväntar sig ofta en
mycket mer social nivå på det som skrivs. Det blir inte så många »gilla« om språket är för stelt och torrt. Kall verksamhetsfakta är svår att kommunicera på facebook. Tillgänglighet,
närvaro och snabb svarshantering är nästan nödvändiga förutsättningar för att lyckas med sin facebooksida, förklarar Anders Svensson.

Tidskrävande

Den som inte redan är facebookansluten måste inse att det krävs tid för att aktivt sköta sin facebook på ett sätt som ofta förväntas, uppdatera, svara på frågor med mera.
– Och det måste gå fort, det finns inte mycket tålamod att vänta på svar från facebookanvändarna, helst inom någon timme. Det måste man vara medveten om. Underskatta inte tiden och den uthållighet som krävs för att underhålla en facebooksida eftersom den i första hand är en social och relationsskapande kanal. Daglig uppdatering är oftast nödvändig om man vill behålla och skaffa nya besökare. Tandläkarna är av tradition en grupp som inte har annat än sporadisk återkommande kommunikation med sina kunder.

– Det kan vara ett dilemma. Att vara en bra kommunikatör hänger ofta ihop med personligheten. Känns det kul och är inspirerande att som tandläkare gå med i facebook ska man göra det annars är det nog bäst att låta bli, menar Anders Svensson. Han fortsätter:
– Det behöver inte vara så svårt, ge tips om tandskötsel, kost, bjud på någon rolig historia, bjud lite på dig själv och skapa positiva mervärden för besökarna. Noterbart är att allt som skrivs och publiceras på facebook också rättighetsmässigt tillhör facebook.

Svalt intresse

Praktikertjänst har utformat en nyttig handledning med riktlinjer för användning av sociala medier.
– Det är viktigt att man förhåller sig på ett korrekt sätt till sociala medier. Vi rekommenderar våra tandläkare att inte ha en professionell närvaro på facebook utanför vår regi. Eftersom
de är anställda av Praktikertjänst vill vi att de följer våra riktlinjer, förklarar Björn Persson, personaldirektör i Praktikertjänst ab.

– Väljer man att vara på facebook är det framförallt viktigt att man har en professionell ton och undviker att ha någon form av diskussion med patienterna. Den kommunikationen ska
skötas på annat sätt.

Enligt Björn Persson är tandläkarnas intresse för facebook varierande.
– Intresset verkar ha svalnat. Många ställer sig kanske frågan varför de ska vara med på facebook och vilken nytta det ger utifrån ett företagsperspektiv eftersom bevakningen tar patienttid.
Det tar tid och det kräver en viss kunskap att kommunicera på sociala medier. Frågan om facebook är inte särskilt het i dag bland våra tandläkare.

Hur ser ni på privata facebookengagemang bland tandläkarna?
– Jag har inte märkt att det är något problem utan det görs klar skillnad i den professionella hanteringen av sociala medier och den rent privata, säger Björn Persson.
Privattandläkarnas presschef Dan Nilsson är väl medveten om facebooks genomslagskraft som lukrativ marknadsföringskanal, men höjer ett varningens finger för ett alltför vidlyftigt engagemang.
– Det är oerhört viktigt att som tandvårdsföretagare ha en tydlig och konsekvent strategi för sitt facebookengagemang med klara mål och syften. Marknadsföring, tandvårdsråd och information om tjänster och erbjudanden är okej att publicera men undvik annan kunddialog än den rent generella. Annars är det väldigt lätt att hamna i märkliga situationer och riskera att patientdatalagen och andra lagar överskrids.

Privattandläkarna har inte gått ut med några riktlinjer när det gäller medlemsföretagens aktivitet inom sociala medier.
– Det är upp till varje företag att bestämma, men man får gärna kontakta oss för vägledning. Har man en god kvalitet på sin verksamhet bör det inte heller vara några problem att hitta rätt ton och språk på sin facebook. Att följa lagen och ha ett sunt förnuft räcker.

Hur lämpligt är det att ha sina kunder som privata facebookvänner?
– Finns det en vänskap i botten så kan det säkert fungera, men håll då diskussionen privat och blanda inte in tandvårdsföretaget, menar Dan Nilsson.

Tandläkarna Wiklund i Härnösand har funnits på facebook sedan 2010.
– Det är ett bra sätt att ha kontakt med kunderna och en utmärkt kanal för marknadsföring, berättar tandläkaren och verksamhetschefen Elisabeth Wiklund.

Kliniken puffar gärna för sina lokala evenemang genom facebook.
– Vi är då och då ute och har fluorsköljning eller delar ut tandborstar och dylikt någonstans i vårt område. Facebook är en utmärkt kanal för att berätta om våra lokala kampanjer ute på stan. Genom facebook kan vi mäta intresset för våra aktiviteter eftersom vi kan se hur många som gillar våra inlägg. Kanalen är ett bra sätt att nå unga kunder. Vi märker en ganska god ny kundtillströmning och utan att tvärsäkert veta tror jag att en del hittar oss genom facebook.

Yngre och snabbare

Elisabeth Wiklund som tillhör den äldre generationen tandläkare, delegerar ofta  facebookuppdragen till yngre klinikmedarbetare.
– Det går snabbare så, skrattar hon. Vi brukar uppdatera två gånger per vecka, det räcker för  oss.
Någon kommunikation med patienterna via den egna privata facebooken är inte aktuell för Elisabeth Wiklund.
– Det blir helt fel och för personligt att ha patienter som vänner på den privata sidan. Otänkbart tycker jag. Det är helt enkelt inte tillräckligt professionellt, menar Elisabeth Wiklund.

Folktandvården i Örebro läns landsting har en noggrann årsplan för sin aktivitet på facebook.
– Vi har varit med sedan september 2011. Vår avsikt är att skapa ett forum där patienter och andra kan ställa allmänna frågor om tandvård. Vi har fått en bra respons, berättar Cecilia Pierre Tallroth, kommunikationsstrateg vid folktandvården inom Örebro läns landsting.

Hon fortsätter:
– Riktlinjer för hur facebook ska skötas är jätteviktigt. Vi har ett kundcenter som hanterar alla inkommande frågor och vid behov slussar vidare till någon tandvårdsspecialist.
Vi har inga problem alls med oönskade inlägg utan vi noterar att det finns en »hyfs« i kommunikationen med vår facebook.

Tidspress och uppdateringshets är starkt kopplade till facebook. Men folktandvården i Örebro har en annan prioritering.
– Det är inte en fråga om hur ofta man uppdaterar utan snarare en fråga om vilket innehåll som publiceras. Det som publiceras ska alltid ha ett värde för besökaren. Att inläggen väcker intresse och är till nytta är viktigare än att bara slentrianmässigt uppdatera.

Folktandvården i Örebro läns landsting har en klar policy som utesluter all form av sammanblandning mellan professionell och privat hantering av facebook.

Text: Johan Erichs

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch