Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen
På en schysst arbetsplats präglas medarbetarna av en vardagshyfs. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede visa att mobbning inte är accepterat.

Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

15 dec 2011
Dela artikeln
Att gifta par arbetar på samma klinik är inte ovanligt inom tandvården. Det innebär dock en riskfaktor för utanförskap och i längden även mobbning, anser Ilona Björk-Bovin, socionom och konsult inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.

Kollegerna slutar hälsa, reser sig och går när du kommer och suckar när du föreslår något vid mötesbordet. Att bli mobbad på jobbet behöver inte synas eller höras, det kan lika gärna vara en alldaglig kommentar riktad påett sårande sätt.

– De subtila gliringarna är ofta de som sårar mest och de som är svårast att hantera. Den som utsätts känner ganska snart att det är något som inte stämmer, medan omgivningen kanske tror att det bara är en oskyldig kommentar, säger Ilona Björk- Bovin.

 

Vårdyrken bland de mest utsatta

Trots att vi enligt Ilona Björk-Bovin pratar mer om mobbning på arbetsplatserna i dag än tidigare, tycks antalet utsatta öka. Enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket upplevde nio procent av de tillfrågade att de någon gång varit utsatta för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar på sitt jobb. De mest utsatta yrkesgrupperna var de som dagligen har kontakt med andra människor, till exempel patienter, elever eller klienter.

– Det är märkligt att man inom en bransch som ska präglas av empati och förståelse har den största fre-kvensen mobbade. Orsakerna kan vara allt ifrån en otydlig organisation, brister i ledarskapet, ständiga förändringar eller avund.

– Tänk att en nyutbildad tandläkare kommer in på kliniken och visar framfötterna. Han eller hon blir genast ett hot mot den övriga gruppen. Att gifta par arbetar på samma klinik kan också vara en grogrund för avundsjuka. Det man ska tänka på som chef är att om man lyfter upp någon måste man också göra något för gruppen. Annars kommer missnöjet som en rekyl efteråt.

 

Viktigt med Vardagshyfs

För att vända vinden på en arbetsplats där mobbning börjat få fäste är det viktigt att se de tidiga tendenserna. När medarbetare börjar sjukskriva sig är det i allmänhet redan för sent. Ilona Björk-Bovin pekar på två viktiga faktorer för att lyckas med detta: vardagshyfs och modet att säga ifrån.

– På en schysst arbetsplats präglas medarbetarna av en vardagshyfs. Man ser varandra, hälsar och lyssnar. Om man märker att någon blir illa behandlad säger man till, annars blir man medlöpare och är då lika skyldig till mobbningen som mobbaren själv.

Att säga ifrån när en hel grupp mobiliserar sig är dock inte helt enkelt. I de fall det inte fungerar att konfrontera eller argumentera mot en grupp, tycker Ilona Björk-Bovin att man ska ta hjälp av fackliga ombud. De har utbildning i psykosocial arbetsmiljö och har möjlighet att fungera som brobyggare mellan chefer och anställda.

– De har ett helikopterperspektiv som kan hjälpa. När en konflikt uppstår blir man ibland så insyltad att man glömmer bort vad det handlade om från början.

Skulle mobbningen gå så långt att en anställd sjukskriver sig, tycker Ilona Björk-Bovin att det ibland kan vara bättre att den som blir mobbad lämnar arbetsplatsen än att försöka reda ut konflikter som är för djupt rotade.

–         I ett tidigt skede är det viktigt att söka hjälp och stöd bland kolleger och chefer. Skulle konflikten trappas upp och orken och självkänslan sjunker till botten kan det modigaste faktiskt vara att lämna arbetsplatsen. Man måste alltid se till hälsan först.

Vad ska man göra?

Råd till arbetskamrater

 • Ge stöd åt den som drabbas.
 • Bli inte passiv åskådare.
 • Ta inte parti för någon. Det finns alltid två sidor.

 

Råd till den som drabbas

 • Markera att du inte accepterar att bli kränkt.
 • Sök stöd och hjälp så snart det är möjligt.
 • Prata med din chef eller en arbetskamrat om hur du upplever situationen.
 • Vill du prata med någon utanför arbetsgruppen, prata med ett skyddsombud eller företagshälsovården.

 

Råd till chefer

 • Sopa inte konflikter under mattan.
 • Lär känna dina medarbetare och lyssna när de har något att berätta.
 • Klargör att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen.
 • Skaffa dig kunskap om mobbning.
 • Om det finns en policy om mobbning, håll den levande

Text: Lina Jonsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch