Strokepatientens munhälsa kan raseras snabbt
Strokepatientens munhälsa behöver extra omsorg för att inte hastigt försämras.

Strokepatientens munhälsa kan raseras snabbt

10 maj 2011
Dela artikeln

Stroke drabbar 30 000 svenskar varje år. Tack vare allt bättre medicinska behandlingar överlever de allra flesta, vilket har skapat en ny patientgrupp för tandvården; äldre strokedrabbade patienter med många egna tänder i behåll.

Den komplexa problembilden hos strokepatienterna innebär stor risk för munhälsan. En halvsidig förlamning är vanlig, med motoriska och sensoriska problem till följd. Mat riskerar att samlas i kinden utan att patienten känner det. Tandborstning kan vara en omöjlig uppgift. Därtill kommer medicinrelaterad muntorrhet, kariogena näringsdrycker, stor trötthet och uppgivenhet.

– Livet förändras i ett ögonblick. Allting blir så besvärligt, och munhälsan känns inte viktig just då, säger Inger Wårdh, tandläkare och docent i gerodonti vid Karolinska institutet.

– Men tandstatusen kan försämras drastiskt på mycket kort tid. Det främsta problemet är karies.

Inger Wårdh, Kerstin Hulter Åsberg och Madeleine Wertsén (se faktarutorna) kämpar nu tillsammans för att tandvården ska bli en del av helheten runt patienten redan från start. De vill att sjuksköterskorna ska utbildas för att kunna titta i munnen och se; hur ser det egentligen ut?

– Kan vi sedan få in en tandhygienist i vårdteamet så vore det väldigt bra. Vi vill också finnas med när vårdplaneringen görs inför utskrivning från sjukhuset, säger Inger Wårdh.

För några decennier sedan, när många äldre hade proteser, såg problematiken annorlunda ut. I dag är det de egna tänderna som förstörs. Karies på rotytan kan leda till att en tand, med intakt krona, plötsligt går av – och kanske orsakar att en bro lossnar.

– Vi ser det också på ett annat sätt: vi vill inte att munnen ytterligare ska belasta hälsan. Få tänker på sambandet mellan bakterier i munnen och allmänhälsa. Utbildningen för vårdpersonal innehåller nästan ingenting om munhälsan, därför har vi en lång startsträcka innan ordentliga samarbeten kan komma till stånd.

 

Snabb behandling viktig vid stroke

Stroke är en kärlskada i hjärnan på grund av en propp eller en blödning, och definieras av ett plötsligt bortfall av viktiga neurologiska funktioner.

Genomsnittsåldern för att drabbas är 75 år. Under det första året dör en fjärdedel av patienterna.

Det finns starka kopplingar mellan stroke och högt blodtryck, rökning, diabetes, höga blodfetter och förmaksflimmer.

 

Svårt med tandborstning

Den som drabbats av stroke blir ofta halvsidigt förlamad. För munnens del innebär det risk för att mat samlas i kinden, utan att patienten känner det. Motoriska problem kan göra det svårt att borsta tänderna. Patienten blir ofta trött och kan vara svårmotiverad.

Snabb behandling är a och o. Man ska därför alltid söka akuthjälp om man märker att delar av kroppen inte lyder, att synfältet begränsas eller talförmågan försvinner. Ibland föregås stroken av så kallade tia, övergående neurologiska bortfall som beror på att syresättningen till hjärnan blockeras under en kortare tid.

Under den första veckan efter en stroke ser man ofta stora förbättringar, då ödemet som bildats i hjärnan går tillbaka. Den första månaden ses som oerhört viktig för rehabiliteringsresultatet, men framsteg kan ske också efter flera år.

 

Text: Mia Malmstedt

Foton/Illustrationer: Science Photo Library/IBL bildbyrå

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch