Lyckad satsning i Kapstaden
Skolbarn lär sig borsta tänderna. Skolbarn lär sig borsta tänderna.

Lyckad satsning i Kapstaden

24 maj 2012
Dela artikeln
Det finns ett skriande behov av tandvård bland fattiga i Sydafrika. En rad svenska eldsjälar bidrar till att ge dem bättre tandhälsa.

I Tandläkartidningen nummer 15 2007 berättade Kerstin Lundgren, tandläkare och tjänstledig som handledare vid tandläkar- och tandhygienistutbildningen i Göteborg, om biståndsprojektet som förverkligats med pengar från två rotaryklubbar i Göteborg och en i Kapstaden. För pengarna kunde två behandlingsrum byggas i en av de läkarmottagningar som Kerstin Lundgrens syster, som är läkare, hade startat. Pengarna räckte också till anskaffning i Sverige av begagnad tandvårdsutrustning, dentalartiklar och liknande.

I december 2007 invigdes den nybyggda kliniken av ärkebiskopen och Nobelpristagaren Desmond Tutu. I artikeln berättade Kerstin Lundgren att omkring 90 procent av förskolebarnen i området hade grav karies och 700 000 personer i kåkstäderna runt omkring Kapstaden ditintills saknat möjlighet till tandvård.

Positiva kåkstadsmödrar

Hon berättade också att man hade lyckats etablera ett samarbete med tandvårdshögskolan i Kapstaden. I och med detta blev kliniken en satellitklinik, vilket innebar extra stöd för verksamheten.
2008 anställdes en tandhygienist vid kliniken. Hon bedriver utbildning för barn i grundläggande tandhälsa vid olika daghem och förskolor, och utbildar också hälsoarbetare. Dessa hälsoarbetare är kåkstadsmödrar, som trots sin fattigdom har friska och välnärda barn och därför kallas »positiva avvikare«. Mödrarna har utbildats och söker upp andra mödrar för att bland annat utbilda dem i tandhälsovård.

Året efter anställdes en tandläkare och en tandsköterska från området, båda på deltid, vilket innebar att kliniken kunde erbjuda både akut och reparativ tandvård mer regelbundet.

Sedan artikeln skrevs 2007 har verksamheten utvecklats. Ncuma Tandhälsa, den stiftelse som bildats och som administrerar verksamheten och samlar in pengar för att driva kliniken (Ncuma betyder »le, leende« på Xhosa-språket), slöt en överenskommelse med tandvårdsledningen i Västra Götalandsregionen om att regionens anställda tandläkare skulle få möjlighet att resa ner för att arbeta på kliniken.

Volontärer arbetar

Gensvaret blev mycket stort. Det har inneburit att två tandläkare därifrån arbetat på kliniken under fyra veckor varje år sedan 2008. I perioder har dessutom ett antal svenska volontärtandläkare arbetat på kliniken. Flera tandläkarstudenter har också rest ner för att göra sina examensarbeten där.
– Sammanlagt har tolv tandläkarstudenter och fyra studenter på tandhygienistprogrammet genomfört sina examensarbeten på kliniken, och till sommaren 2012 reser ytterligare fyra tandläkarstudenter ner, berättar Kerstin Lundgren när Tandläkartidningen kontaktar henne för att höra hur det gått sedan den förra artikeln i tidningen publicerades. Hon berättar också att en ny klinik nyligen har öppnats i en annan kåkstad utanför Kapstaden. En tandhygienist har anställts där.

– Behovet av tandvård är oerhört stort. Vi har sett att tandhälsan är ännu sämre i denna kåkstad än i den andra.

Ekonomiskt löper verksamheten på bra. Numera handlar det om ekonomiska bidrag från privatpersoner plus bidrag från en större sponsor. Stiftelsen Ncuma Tandhälsa, där Kerstin Lundgren är ordförande, har också ett 90-konto dit bidragsgivare kan vända sig för att skänka pengar.
– Vi är glada för varje krona vi kan få in, säger hon.

Når ut förebyggande

Hittills har man sett att satsningen vid den första kliniken burit frukt:
– Allt färre extraktioner behöver göras till förmån för lagningar. Vi har dessutom nått ut med förebyggande tandhälsoarbete till 120 förskolor bara under 2011.

Framtiden för verksamheten ser ljus ut; stiftelsen har fått stöd från hälsodepartementet i västra Kapprovinsen. Departementet står för kostnaden för alla förbrukningsartiklar till de båda klinikerna samt för lönen till tandläkaren vid den första kliniken.
– Vi har också fått löften från departementet om att de är beredda att helt ta över ansvaret för de båda klinikerna i framtiden. Från departementets sida visar man också en väldigt stor uppskattning för det arbete som utförs vid klinikerna, berättar Kerstin Lundgren. Mer information om stiftelsens verksamhet finns på www.ncuma.se.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Kerstin Björlin 29 maj 2012:

    Jag och en kollega arbetade på kliniken hösten 2011 och det var en fantastisk upplevelse. Många av barnen vi behandlade hade i Sverige tagits om hand under premedicinering. Den anställda personalen var mycket kunnig och hade verkligen god hand med barnen. Vi såg också stor skillnad i tandstatus på de barn som kom akut jämfört med de som kom från förskolorna där man bedriver profylaktiskt arbete. Jag är tacksam mot Folktandvården VGR för att jag fick chansen att åka.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch