Pensionär med ny karriär
Tandläkartidningen skrev om Anders Nigard i nummer 7 2004.

Pensionär med ny karriär

17 okt 2013
Dela artikeln
Vad gör en tandläkare som gått i pension? Fortsätter att jobba, naturligtvis. Så gjorde Anders Nigard; vid pensioneringen sålde han sina tre praktiker och blev förtroendetandläkare inom landstinget i Västernorrland. Nu ser han till så att den uppsökande tandvården fungerar.

När Tandläkartidningen skrev om Anders Nigard 2004 var rubriken “De små orternas tandläkare”. Och det var han verkligen. Han drev tre kliniker, en i Timrå, en i Ramsele och en i Gnarp, den sistnämnda med en yngre kollega.

Och han trivdes som fisken i vattnet. “»Inte någon gång under 35 år i yrket, studietiden inräknad, har jag känt tristess över att gå till jobbet på morgonen”, förklarade han i artikeln.
Han berättade också att det går utmärkt att driva tandvård privat i glesbygd.

– Här har man trogna patienter, och det är dessutom billiga lokaler. Det finns möjligheter att ge patienterna god service genom att man som tandläkare kan anlita konsulter vid implantatbehandlingar så att patienterna inte behöver resa så långt. Det leder i sin tur till nöjda patienter, förklarar han.

Förtroendetandläkare

Men hur gick det sedan för Anders Nigard?

Nej, sofflocket var ingen dröm för honom när han blev pensionär, däremot att trappa ner lite i arbetstid och att samtidigt kunna göra en insats inom tandvården. Och så blev det; han sålde praktikerna, men såg till så att kolleger kunde ta hand om patienterna, för det var viktigt för honom att de kunde få fortsatt vård och inte tvingas resa alltför långt.

På landstingets beställarenhet fanns en tjänst som förtroendetandläkare på halvtid ledig. Han sökte och fick den.

– För mig har det alltid varit viktigt att få jobba självständigt. Jag trodde inte det skulle gå inom landstinget, men det har fungerat utmärkt, förklarar han.

Patienter som har behov av uppsökande och nödvändig tandvård ligger honom mycket varmt om hjärtat, och här finns enligt honom mycket att göra.

– Det är vår plikt att hjälpa dessa människor att behålla god munhälsa, inte minst på grund av att de har varit med och byggt upp samhället. Detta är ett sätt att ge dem något tillbaka. Målet är att vi ska nå alla som behöver stöd, också de som bor kvar hemma och själva inte kan ta sig till någon klinik.

På många platser i landet har det kommit illavarslande rapporter om att den uppsökande tandvården inte fungerar.
– Det är väldigt beklagligt. Här i Västernorrland är jag mycket glad över att vi som arbetar med detta har politikernas fulla stöd, säger han.

Satsningar på mobil tandvård

När en del andra landsting har dragit ner på den mobila tandvården satsar i stället Västernorrland på detta. Även om det tog tid att komma i gång, som också framgick av en artikel i Tandläkartidningen nummer 10 i år.

Nu rullar i alla fall den mobila enheten på vägarna i länet, först med att ge skolbarn tandvård, senare kommer verksamheten att utökas så att den mobila enheten också kan ge de äldre vård.
– Jag är väldigt glad för det. Den kommer att innebära mycket för patienterna, som slipper besväret att ta sig till någon av klinikerna, och samtidigt blir det billigare för landstinget och kommunerna, eftersom patienter som inte själva kan resa behöver ha assistens av en eller ett par personer.

Anders Nigard är också en av dem som arbetar med att försöka skapa ett äldretandvårdscentrum i länet.

– Det ska bli ett kunskapscenter inom området. Jag är övertygad om att det förverkligas, eftersom vi har politikernas stöd också för detta. En uppgift blir också att certifiera vårdpersonal så att de kan ta hand om de äldres munhälsa på ett bra sätt ute på olika boenden, säger han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch