Professor på myggjakt
Professor emeritus Arne Halling i färd med att vittja en myggfälla i Skåneskogarna.

Professor på myggjakt

13 jun 2013
Dela artikeln
Myggor – kan det vara något? Jo, i högsta grad, tycker Arne Halling, professor emeritus, som är inne i en andra karriär – som myggforskare.

I sommar kommer Arne Halling att fortsätta sin forskning om myggor på golfbanor i Skåne tillsammans med en känd kanadensisk myggforskare, Jacques Boisvert från University of  Quebec i Kanada.

2001 besökte Tandläkartidningen Arne Halling och hans medarbetare vid Folkhälsovetenskapligt centrum i Linköping. Rubriken på reportaget var »I centrum av folkhälsoarbetet«. Då var han, som är parodontolog, sedan några år chef för centret, som inriktade och inriktar sitt arbete på flera områden: forskning och utveckling, odontologisk epidemiologi, tandhälsovård och tobaksprevention.

– Det är speciellt roligt att få arbeta med folkhälsoarbete på ett tvärvetenskapligt sätt i form av utbyte med företrädare för exempelvis beteendevetenskap, ekonomi och medicin, berättade han då.

Efter åren i Linköping arbetade han som professor vid tandhygienistutbildningen på högskolan i Kristianstad, en utbildning som han var med om att starta, och han gör fortfarande inhopp vid olika kurser inom odontologin, trots att han i år fyller 75 år. Han är också involverad i arbetet med tandvård till hemlösa.

Tonårsintresse

Men det som sedan några år tillbaka upptar en hel del av hans tid är studiet av myggor. Han har sedan tonåren haft ett insektsintresse, vilket bland annat kanaliserats via medlemskapet i entomologiska föreningen i Lund.

Tanken att börja studera biologi började ta form efter pensioneringen. Han gjorde slag i saken och skrev in sig på högskolan i Kristianstad, och 71 år gammal blev han färdig med sin magisterexamen i biologi. Hans två examensarbeten handlade om vuxna stickmyggor i Kristianstads vattenrike och nedre Dalälven och om mygglarvsförekomst i Kristianstadstrakten.

Dåligt rykte

Att säga att han älskar myggor är att ta i, men han tycker att de har fått ett oförtjänt dåligt rykte; myggor är ett återkommande tema i nyhetsförmedlingen och som samtalsämne människor emellan varje sommar. De utmålas alltför lättvindigt som plågoris och mycket lite om människans egen roll i denna utveckling. Arne Halling tar vara på alla tillfällen som bjuds för att lyfta fram myggornas betydelse ur näringssynpunkt och för biodiversiteten.

Ökad smittspridning

I takt med den globala uppvärmningen talar mycket för att myggor kommer att bli ett än vanligare inslag i nyhetsförmedlingen. Myggen är inte bara störande och stickande, utan bidrar till smittspridning av bland annat virussjukdomar som West Nile-virus, med i vissa fall mycket allvarliga konsekvenser. Sjukdomen är ofta lindrig med influensaliknande symtom som feber, huvud- och muskelvärk. I ungefär hälften av fallen ses också ett rödflammigt utslag. Ibland är dock sjukdomen allvarlig med tecken på hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation.

Arne Halling ingår i en arbetsgrupp med Smittskyddsinstitutet och länsstyrelsen i Skåne för att värdera beredskapen vid invasion av West Nile-virus i vårt land.

– Risken för smitta här i Sverige är dock fortfarande liten. För att myggor ska överföra smitta krävs att smittan redan finns tillräckligt mycket i delar av befolkningen och att det finns kompetenta och tillräckligt många myggor för att överföra den. Den ökande globaliseringen i kombination med klimatförändringar kan dessvärre mycket snabbt förvärra situationen, förklarar han. Detta visade sig mycket tydligt i New York 1999 och den efterföljande spridningen av West Nile-virusinfektionen över stora dela av USA och Kanada.

Så slipper du myggen

Eftersom sommaren närmar sig kommer några goda råd från experten på hur man skyddar sig mot myggstick: Välj platser och tidpunkter på dygnet med minst myggförekomst, locka inte i onödan mygg till dig genom kraftiga kroppsrörelser, använd klädsel som är heltäckande och ljus, försök inte fäkta bort myggen eftersom det bara ytterligare lockar dem till dig; använd inte parfym (attraherande) utan myggmedel (repellerande) som innehåller DEET, (N,N –Diethyl-m-toluamide).

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Bosse Nilsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch