Som chef kan hon förverkliga sina idéer
Artikeln om Clivia Erdel-Kickeritz i Tandläkartidningen nummer 14 2006. Artikeln om Clivia Erdel-Kickeritz i Tandläkartidningen nummer 14 2006.

Som chef kan hon förverkliga sina idéer

18 okt 2012
Dela artikeln
Från fackligt engagemang till ett nytt jobb som verksamhetschef med ansvar för ett distrikt lika stort som Danmark. Clivia Erdel-Kickeritz är tyskan som kan fira tioårsjubileum som norrbottning.

– Jag ser egentligen ingen dramatik i att jag bytt jobb och vill inte heller kalla det för att jag bytt sida. Fack och arbetsgivare betraktar saker från olika håll, men har egentligen samma strävan att klara bemanning med rimliga villkor och ge en bra vård, tycker Clivia, som började sin nya tjänst vid årsskiftet.

Hon är nu en av sju verksamhetschefer inom folktandvården i Norrbotten med ett geografiskt ansvarsområde som omfattar klinikerna i Gällivare, Jokkmokk och Pajala samt två annexkliniker.
– I mitt ansvar ingår även sjukhustandvården i Gällivare och totalt arbetar 15 tandläkare i organisationen. Det är ett vidsträckt distrikt från finländska gränsen till en stor del av inlandet.

Tidigare kombinerade Clivia sin tandläkartjänst i Gällivare med uppdraget som ordförande i länets TT-avdelning. Det kan nästan beskrivas som en form av rockad i organisationen, då förre verksamhetschefen Jan Sörensen numera är biträdande övertandläkare inom sjukhustandvården.
– Min nya tjänst känns som ett lämpligt sätt att få kanalisera de idéer jag har för att klara en god tandvård i ett glesbygdsdistrikt. Det handlar om att få bukt med de kölistor vi har och skapa ett bra klimat på arbetsplatserna, säger Clivia Erdel-Kickeritz.

Just arbetsmiljön var en fråga som Clivia Erdel-Kickeritz prioriterade som TT-ordförande. I rollen som verksamhetschef betonar hon betydelsen av ett lagarbete på klinikerna för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.
– Under våren har vi genomfört stora utbildningsinsatser med fokus på teamtandvård och det är viktigt att få med bitar som rör arbetsmiljön i det sammanhanget. Och det gäller kanske i extra hög grad ett område som mitt med hög personalomsättning där nya utländska tandläkare ska skolas in regelbundet.

Hög personalomsättning

I ett historiskt perspektiv råder för närvarande en relativt ljus bemanningssituation i Norrbotten. Men det sliter på organisationen att personalomsättningen är hög bland de tandläkare som rekryteras från bland annat Portugal.
– Det kräver stora handledningsresurser, samtidigt som den kliniska verksamheten ska hållas igång, och fullt ut klarar vi det inte själva. Vi får hjälpa varandra i form av internstafettlösningar inom verksamhetsområdet eller med hjälp från kustklinikerna.

En sak står klart för Clivia Erdel-Kickeritz efter ett halvår på det nya jobbet: standardlösningar som omfattar alla kliniker fungerar sällan.
– Jag lärde mig snabbt att få respekt för att varje klinik har sin speciella struktur och att man bör prioritera olika saker för olika kliniker.

20 procent kliniskt arbete

I Pajala skedde bemanning av tandläkare med stafettlösningar fram till i juni, då två nya tandläkare började arbeta där.
– I Gällivare arbetar vi med att skapa en mer effektiv barntandvård med målsättningen att frigöra tandläkarresurser för barn med störst vårdbehov. Vid Jokkmokkliniken har vi försökt utveckla kontinuiteten i behandlings- och kallelserutiner för att skapa ett bättre patientflöde.

Leder klinikerna

Omkring 20 procent av tiden arbetar Clivia Erdel-Kickeritz kliniskt. Då handlar det om barntandvård och implantatbehandling.

I tjänsten ingår det odontologiska ansvaret för distriktet, att leda klinikerna tillsammans med enhetscheferna samt att hålla löne- och medarbetarsamtal med tandläkarna.
– Det blir mycket resande, men jag försöker övernatta och jobba minst två dagar i sträck när jag är i Jokkmokk och Pajala. Jag har trots allt 12 respektive 16 mil dit.

 

Text: Linda Persson, Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch