”Täpp till kunskapsluckorna!”
Ingegerd Mejàre. Ingegerd Mejàre.

”Täpp till kunskapsluckorna!”

4 apr 2012
Dela artikeln
Vi måste bli bättre på att utvärdera, löd rubriken i Tandläkartidningen nummer 13 2002. Har det blivit så? Knappast, tycker Ingegerd Mejàre, professor emerita i pedodonti.
– Kunskapsluckorna tenderar snarare att bli fler.

Intervjun i Tandläkartidningen 2002 var en del i serien Oral hälsa. I artikeln förklarade Ingegerd Mejàre att hon inte var nöjd med utvecklingen när det gällde kariespreventiva åtgärder, framför allt har de inte utvärderats tillräckligt. Hon hänvisade bland annat till ett par studier. De visade att kostsamma individuella förebyggande program för barn och ungdomar som bedöms löpa stor risk att få nya kariesskador inte varit särskilt effektiva.

Hon ville också vända upp och ner på modellen för kariesprevention. »Insatserna för riskindivider sätts i fokus i dag och mindre resurser satsas på basprofylax för hela populationen«, sade hon. Hon förespråkade i stället en profylaxpyramid där basen innebär satsningar på profylax för hela populationen och pyramidens topp ser till riskindividernas behov.
– Det blir mer kostnadseffektivt om vi slutar med att lägga ner det mesta av resurserna på att identifiera och försöka behandla enskilda riskindivider och i stället inriktar oss på grupper i områden med socioekonomiska problem, samt på riskålder för karies, förklarar hon när Tandläkartidningen kontaktar henne för en uppföljning av intervjun från 2002.
Vid intervjun 2002 var hon professor i pedodonti vid Eastmaninstitutet i Stockholm. Några år senare pensionerade hon sig, men har för den skull inte suttit hemma och rullat tummarna. Efter åren på Eastman tjänstgjorde hon under några år som professor vid avdelningen för pedodonti på Tandvårdshögskolan i Malmö. Parallellt var hon ordförande i projektet »Kariesdiagnostik, riskbedömning och icke invasiv behandling« på sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Och som om inte det räckte var hon projektmedlem vid sbu och deltog i arbetet med rapporten »Rotfyllning«, deltog i Socialstyrelsen arbete med de nationella riktlinjerna för vuxentandvården, och är nu projektledare på sbu med lite olika uppdrag.
– Men snart ska jag odla rosor på Österlen. Kanske.

Inte bara pengar

Men för att återgå till intervjun från 2002; har tandvården blivit bättre på att utvärdera olika insatser?
– I stort sett måste jag svara nej. Kunskapsluckorna har snarare blivit fler. I sbu-rapporten om karies lyfte vi fram behovet av mer klinisk forskning om metoder som kan förhindra progression av initiala kariesskador. Det är fem år sedan, och jag har fortfarande inte sett att särskilt mycket ny relevant kunskap har genererats.
Naturligtvis handlar det som oftast om pengar, men inte bara det:
– Vetenskapsrådet måste få in bra projektansökningar. Bra klinisk forskning blir det om man har en relevant frågeställning, god metodik och att det finns människor som kan arbeta och fungera tillsammans under flera år.

Flera ljuspunkter

Men det finns ljuspunkter; bland annat i Skåne pågår flera intressanta studier, och Ingegerd Mejàre ser fram mot resultaten.
Kan då tandhälsan bland barn och ungdomar bli bättre?
– Tandhälsan är snedfördelad. Hos barn i socioekonomiskt utsatta områden måste vi kunna förbättra tandhälsan. Det pågår många goda försök, bland annat Rosengårdsprojektet i Malmö och »Stop caries Stockholm«.
Mycket arbete för en pensionerad professor alltså, men det finns tid för annat också:
– Jag läser gärna skönlitteratur. Jag är ingen konstexpert, men det roar mig att gå på utställningar både här hemma och utomlands. Och så har jag min trädgård på Österlen och mina promenader vid havet där. Och inte minst betyder samvaron med mina åtta barnbarn mycket. De är mina guldkorn. Av dem får jag höra sanningar, och utan dem står jag mig slätt när det gäller ny it-teknik.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch