Valbo gick före i miljöarbetet
Tandläkartidningen skrev om Valbokliniken i nummer 4 2010. Tandläkartidningen skrev om Valbokliniken i nummer 4 2010.

Valbo gick före i miljöarbetet

29 nov 2012
Dela artikeln
Valbokliniken gick före för några år sedan – nu följer resten av organisationen efter. 2012 har varit miljöarbetets år i Folktandvården Gävleborg.

– Miljöcertifieringen av våra kliniker är början på vårt miljöarbete och ska inte ses som en avslutning, betonar miljösamordnaren Susanna Forsell Nordin, miljösamordnare vid Folktandvården Gävleborg AB.

Det är samma typ av certifiering, ISO 14.001, som Valbokliniken fått tidigare. Det innebär att klinikerna systematiskt måste förbättra sitt miljöarbete och få det godkänt av externa revisorer.

Av praktiska skäl »omcertifieras« även Valbokliniken och står därför tillfälligt utan certifiering.
– Samtliga kliniker är sedan tidigare miljödiplomerade och vi följer nu ägardirektiven från landstinget genom att miljöcertifiera. Det rör sig om 24 kliniker och arbetet har gått väldigt bra under hela 2012. Jag räknar med att certifieringen ska bli klar inom de närmaste månaderna, säger Susanna Forsell Nordin.

Jobbar med miljöcontroller

Efter 25 års klinisk tjänst – som tandläkare och klinikchef i norra Hälsingland – har hon nu växlat spår i karriären genom uppdraget som miljösamordnare.
– Det är spännande att greppa en delvis ny och okänd arbetsvardag. Klinikarbetet kan jag ju, men miljökunskaperna är det lite sämre med. Men där har jag god hjälp av expertstöd, en miljöcontroller som vi hyrt in från landstingets miljöenhet, som kan sätta ramar för vad som är realistiskt i form av miljöförbättringar och hur lagar och förordningar ser ut.

I vilken mån har Valbokliniken varit en förebild?
– Deras arbete har varit väldigt betydelsefullt – ingen tvekan om det. Både när det gäller engagemang och olika miljö-åtgärder. Sedan är det svårt att rakt av kopiera för klinikerna ser olika ut och förutsättningar förändras med tiden.

Vilka är de tunga miljöfrågorna?
– Vi följer landstingets miljömål och kemikaliehantering och energibesparing är två oerhört viktiga områden. Sedan gäller det att få in ett beteende bland personalen att tänka rätt i alla lägen. Att försöka ha möten genom videokonferens för att minska transporter, att avfallssortera smart och så vidare.

Varje klinik har ett särskilt miljöombud och även en ansvarig så kallad klarainventerare för kemikaliehantering. Det kan ibland vara samma person.
Susanna Forsell Nordin har inte behövt pusha medarbetarna att ta tag i miljöarbetet särskilt mycket.
– Nej, det finns ett naturligt driv i organisationen att jobba med detta. Jag kan ta ett exempel. I somras lade vi ut en obligatorisk webbaserad grundutbildning i miljö och redan i augusti hade mer än hälften av medarbetarna gjort den. Fantastiskt!

Lathund i Ockelbo

Hon pekar också på att det finns gott om lokala, smarta miljölösningar som växt fram. Ett exempel är en lathund för att snabbt hitta rätt säkerhetsblad i webbaserade kemikaliehanteringssystemet Klara, som personal vid kliniken i Ockelbo i norra Gästrikland tagit fram.

Den är nu på väg att spridas även till kliniker utanför Folktandvården Gävleborgs organisation.
– Lathunden finns i alla rum och underlättar både vår kemikaliehantering och även för patientsäkerheten om vi snabbt behöver hitta information om kemikalier, säger Irina Wigren, tandläkare och klinikchef vid folktandvården i Ockelbo.

 

Text: Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch