Annons

Annons

Vetenskap 2024-02-28

Oral medicin på temat när nordiska temat fyller 30

Ämnet oral medicin har vuxit och omfattar nu stora områden där odontologi och medicin möts.

Illustration: Kristoffer Nylén

Nu inleds årets nordiska tema om oral medicin. I sju artiklar, som publiceras under våren, behandlas bland annat Burning mouth syndrome, orala manifestationer av systemisk sjukdom och munslemhinneförändringar.

I år publicerar vi det trettionde vetenskapliga nordiska temat! Det första nordiska temat, om endodonti, publicerades 1995 och var då ett samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige. Ämnet för årets tema är oral medicin, och artiklarna publiceras i alla de fem nordiska tandläkartidningarna: Tandläkartidningen, Tandlægebladet, Tidende, Suomen Hammaslääkärilehti och Tannlæknablaðið.

En fråga från läsarna kan tänkas vara: Vad är oral medicin? Definitionen av oral medicin varierar mellan länder och regioner, även här i Norden, och den inledande artikeln diskuterar definitionen, beskriver den orala medicinens historia och dess framtidsutsikter. De nordiska befolkningarna har förändrats och det kommer att innebära utmaningar i framtiden. Ändringar i befolkningssammansättningen gör att prevalenser och incidenser för olika tillstånd påverkas och en medvetenhet om att ovanliga och även svåra tillstånd kan bli vanligare är viktig.

Ovanliga och även svåra tillstånd kan bli vanligare.

Artiklarna i det nordiska temat publiceras i nummer 2, 3 och 4 av Tandläkartidningen, samt på tandlakartidningen.se i samband med att respektive papperstidningsutgåva kommit ut.

Spottkörtlarna ingår i den orala regionen och en av de sju artiklarna handlar om tillstånd och sjukdomar som påverkar spottkörtlarna och deras funktion. Oral smärta är en annan viktig del av oral medicin, varför Burning mouth syndrome är ett av de tillstånd som behandlas i en av artiklarna.

Det orala hälsotillståndet är en del av patienternas allmänhälsa. Patologiska processer i den orala regionen kan ha betydande inverkan på allmänhälsan och den allmänna livskvaliteten. Vice versa kan systemiska tillstånd och läkemedel avsevärt påverka funktionen i den orofaciala regionen. Detta ämne behandlas i en artikel i två delar med titeln ”Orala manifestationer av systemiska sjukdomar”. Denna följs av ytterligare två artiklar som presenterar vanliga munslemhinneförändringar och deras differentialdiagnostik.

Professor JJ Pindborg var pionjär inom oral medicin i Norden. Sedan hans grundläggande arbete för många år sedan har, som framgår av de artiklar som presenteras här, oral medicin vuxit och omfattar nu stora områden där odontologi och medicin möts. Därför är det viktigt att betona det uppenbara behovet av att alla tandläkare regelbundet uppdaterar sig i ämnen som är relevanta för deras kliniska praxis. Men det finns också ett behov av att samhället förser specialiserade tandläkare med en djupgående kunskap om oral medicin.

De sju artiklarna i detta tema har tagits fram genom ett nordiskt samarbete. Vi drar alla nytta av samarbete, vilket möjliggör ömsesidigt lärande. Men vi behöver också högklassig forskning inom oral medicin. Tillsammans kan vi bidra med kompetens och tillräcklig statistisk styrka genom att gemensamt uppnå ett större antal patienter. Sammantaget syftar alla våra insatser till att göra det bästa för våra patienter i en föränderlig värld.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta årets tema!

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer