Annons

Annons

Parodontala och periimplantära sjukdomar i Norden

Välkomna till ett tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som publicerades under våren 2022.

Välkomna till ett nytt tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som kommer att publiceras under våren 2022.

Introduktion nordiska temat 2022

  1. Ny klassificering av parodontit
  2. Icke-kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  3. Kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  4. Ny klassificering av periimplantära sjukdomar
  5. Behandling av periimplantit
  6. Nya perspektiv vid diagnos och behandling av parodontit
  7. Betydelsen av cigaretter, e-cigaretter och snus för parodontit och behandling av parodontit
  8. Covid-19-pandemin och oral hälsa – orsak och verkan
  9. Vårdorganisationen för parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna

Sammanlagt har 28 skribenter från de nordiska länderna deltagit i detta arbete, varav många medverkat i flera artiklar. Från redaktionskommittén vill vi framföra ett innerligt tack för denna mycket omfattande och uppskattade ideella insats. Det är vår förhoppning att läsekretsen ska finna dessa artiklar värdefulla för kunskapsaktualisering och som ett stöd i det dagliga kliniska arbetet.

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer