/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 945 artiklar

Antibiotikaprofylax inom tandvården i Sverige

Vetenskap Debatt: I ett samnordiskt temanummer om patienter med nedsatt hälsa i Tandläkartidningen nummer 1 2012 framför Richardson et al synpunkter och rekommendationer om antibiotikaprofylax i tandvården. Här kommer en replik på detta.
2012
 Johan Blomgren

Hur tycker du att patienten ska behandlas?

Vetenskap  
2005
, 2005

Hälsoekonomi och dess tillämpning inom tandvården

Vetenskap  
2005
Agneta Ekman, Anders Norlund, 2005

Regenerativ behandling vid periimplantit

Vetenskap Avhandlingen avser att klarlägga effekten av regenerativ kirurgisk behandling vid periimplantit. Individer med periimplantit som resulterat i intraossösa defekter behandlades kirurgiskt och kommer att följas under fem år, efter behandling med antingen autologt ben (AB) eller med ett bovint bensubstitut (BDX).
2018-01-04
Ahmad Aghazadeh

Samband mellan orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar

Vetenskap Sambandet mellan kroniska orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) har fastslagits i ett flertal omfattande epidemiologiska studier. Majoriteten av evidensen avser sambandet mellan parodontit och åderförkalkning och parodontit har erkänts som en oberoende riskfaktor för CVD. Därmed är parodontal behandling även gynnsamt för den allmänna hälsan.
2019-05-28
Aino Salminen, Elisa Kopra, Laura Lahdentausta, John Liljestrand, Susanna Paju

Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak?

Vetenskap  
2004
Aira Lahtinen, 2004

Rätt använt gör antimikrobiellt munvatten nytta

Vetenskap  
2009
Aira Lahtinen, Anja Ainamo, 2009

Oral lichen och amalgam – finns det en förklaringsmodell?

Vetenskap  
1998
Ake Larsson, 1998

Oral lichen och amalgam – finns det en förklaringsmodell?

Vetenskap  
1998
Ake Larsson, 1998

Oral lichen planus och cancer

Vetenskap  
2002
Ake Larsson, Pia Lindberg, Gunnar Warfvinge,, 2002

Regelbunden rengöring av unitar

Vetenskap

not found

2007
Åke Möller, Gunnar Dahlén, 2007

En metod för regelbunden rengöring och desinfektion av vattensystemet i dentala units*

Vetenskap  
2000
Ake Moller, Gunnar Dahlén, Jan-Ake Hallén, 2000

En metod för regelbunden rengöring och desinfektion av vattensystemet i dentala units*

Vetenskap  
2000
Ake Moller, Gunnar Dahlén, Jan-Ake Hallén, 2000

Regelbunden rengöring av unitar

Vetenskap  
2007
Åke Möller, Gunnar Dahlén. 2007

Snarkning och obstruktiv sömnapné – diagnostik och behandling i samverkan

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Obstruktiv sömnapné och snarkningsproblematik har under de senaste decennierna blivit mer uppmärksammade. Kring det medicinska problemet med andningsstörningar har olika behandlingsmetoder utvecklats. Tandläkarens behandlingsmetod med oral apparatur som för fram mandibeln har visat sig vara framgångsrik i kliniska studier och är nu en etablerad behandlingsmetod.
2015
Åke Tegelberg, Eva Lindberg

Att förstå vetenskap

Vetenskap  
2006
Åke Tegelberg, Inger Wårdh, Eva Nohlert, Jan-ERik Andersson, Susanna Axelsson, 2006

Ingen individanpassning i allmäntandvården vid parodontal sjukdom

Vetenskap Patienter inom allmäntandvården tycks få i stort sett samma parodontala behandling, oavsett hur de ser ut i munnen. Dessutom kan samma patient bedömas som frisk av en behandlare och sjuk av en annan. Det visar denna avhandling där man har studerat hur patienter med olika parodontala tillstånd bedöms och behandlas i allmäntandvården.
2018-08-21
Aleksandar Milosavljevic

Låg resorptionsfrekvens i överkäken vid behandling med straight wiresystem

Vetenskap  
2003
Alf Johansson, Boel Kullendorff,, 2003

Toll-receptorer och benförlust

Vetenskap  
2010
Ali Kassem, 2010

Glaskeramiska etsbroar retinerade till en tand

Vetenskap Avsaknad av tänder i den estetiska zonen har ofta en negativ social och psykologisk påverkan på individen. I denna studie görs en minimal avverkan av tandsubstans för att kunna ersätta anteriora tänder, och syftet med studien är att utvärdera hur glaskeramiska etsbroar, som är retinerade till endast en stödtand i den estetiska zonen, fungerar in vivo.
2016
Ali Salehi et al
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch